Inrochtaineacht inár gcuid Foirgneamh

Príomh-Leabharlann
Tá bealach isteach do chathaoireacha rothaí chuig foirgneamh na príomh-leabharlainne ag an bpríomhiontráil ar Shráid Chill Dara, áit a bhfuil rampa ag dul suas chomh fada leis an iontráil in aice leis an bhfoirgneamh. Nuair a théann duine isteach sa Halla Tosaigh, bíonn rochtain ag úsáideoirí cathaoireacha rothaí ar an Deasc Eolais, ar shiopa agus ar chaifé atá lonnaithe ar an mbun-urlár agus ar an bPríomh-Sheomra Léitheoireachta agus ar an Seomra Léitheoireachta Micreascannáin ar an gcéad urlár tríd an ardán. Is féidir dul chomh fada leis an limistéar taispeántais freisin ar an mbun-urlár tríd an ardán atá lonnaithe ar dheis amach ón Halla Tosaigh. Ar chúiseanna Sláinte agus Sábháilteachta rachaidh ball foirne in éineacht le húsáideoirí cathaoireacha rothaí san ardán.

Tá seomra scíthe inrochtana lonnaithe ar an mbun-urlár ar chúl an Halla Tosaigh.

Cathaoir “Evac”
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Leabharlann Náisiúnta chun cuidiú le Léitheoirí maolghluaiste an Seomra Léitheoireachta i bpríomhfhoirgneamh na Leabharlainne a aslonnú, i gcás éigeandála, ag baint úsáide as cathaoir "evac". Buailfidh an Leabharlannaí a bheidh ar Dualgas leis na Léitheoirí maolghluaiste nuair a shroicheann siad an Leabharlann chun na nósanna imeachta a mhíniú dóibh.

Saoráid Léitheoireachta Micreascannáin ar bhun-urlár na Príomh-Leabharlainne
Sa chás nach mbeadh Léitheoir maolghluaiste compórdach ag baint úsáide as an gcathaoir “evac” i gcás éigeandála, beidh áis ar fáil dóibh i seomra amach ón halla tosaigh.

An Rannóg Lámhscríbhinní agus an Limistéar Taispeántais, 2/3 Sráid Chill Dara
Ba chóir do chuairteoirí a úsáideann cathaoireacha rothaí agus ar mian leo rochtain a fháil ar an Seomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní nó ar bhun-urlár an Limistéir Taispeántais dul chuig an bPríomh-Leabharlann ar dtús, agus as sin rachaidh duine éigin in éineacht leo chuig 2/3 Sráid Chill Dara tríd an rampa atá ceangailte le foirgneamh riaracháin na Leabharlainne, Uimh. 4.

Mar gheall ar shrianta aslonnaithe éigeandála ón seomra léitheoireachta ar an dara urlár den fhoirgneamh, soláthraítear saoráidí léitheoireachta do chuairteoirí maolghluaiste ar an mbun-urlár cóngarach leis an Limistéar Taispeántais. Sa chás go dteastódh ábhar lámhscríbhinne uait agus chun moill neamhriachtanach a sheachaint féadfaidh tú dul i dteagmháil le foireann na Seirbhísí Léitheoireachta roimh do chuairt agus beidh ábhar socraithe acu duit roimh ré.

Tá seomraí scíthe inrochtana ar an mbun-urlár ag 2/3 Sráid Chill Dara.

An Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta
Tá rochtain iomlán ag úsáideoirí cathaoireacha rothaí ar an gCartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta. Tá feidhm freisin leis an nós imeachta don chathaoir "evac" a bhfuil tagairt déanta di thuas i gcás chéad urláir na Cartlainne. Tá seomra scíthe inrochtana ag an gCartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta ar an mbun-urlár.

Madraí Daill
Is féidir madraí daill a thabhairt isteach i ngach limistéar poiblí d'fhoirgnimh na Leabharlainne.

Seirbhísí Léitheora beidh an fhoireann sásta aon fhiosrúcháin a bhaineann le saoráidí in aon cheann d'fhoirgnimh na Leabharlainne a phlé leat agus is féidir dul i dteagmháil leo le ríomhphost ag readerservices@nli.ie nó trí ghlaoch a chur orthu ag 6030211.

Príomh-Fhoirgneamh, Halla Tosaigh
Príomh-Fhoirgneamh, Halla Tosaigh
Naisc Thapa