Maidir leis an Leabharlann

Is é misean na Leabharlainne an taifead doiciméadach agus intleachtach ar shaol na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar fáil agus cur le rochtain a sholáthar ar an domhan mór d’eolas taifeadta.

Tá an Leabharlann Náisiúnta ar oscailt saor in aisce dóibh siúd go léir ar mian leo na bailiúcháin a cheadú i gcomhair ábhair nach bhfuil ar fáil tríd an tseirbhís phoiblí leabharlainne ná trí leabharlann acadúil. Is gá Ticéad Léitheora a fháil d'fhonn an chuid is mó de na catagóirí ábhair a cheadú. 

Ní thugann an Leabharlann leabhair ar iasacht, agus is sna seomraí léitheoireachta éagsúla a dhéantar an léitheoireacht. Tá seirbhís cóipeála ag an Leabharlann freisin, agus is féidir fótachóipeanna, grianghraif, sleamhnáin, nó micreascannáin a fháil den chuid is mó de na míreanna sna bailiúcháin. Tá clár leanúnach taispeántas ag an Leabharlann.

Is cuid den Leabharlann Náisiúnta iad an Oifig Ginealais, Oifig an Phríomh-Arailt ar Shráid Chill Dara, agus an Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill.

An Príomhfhoirgneamh, Seomra Léitheoireachta
An Príomhfhoirgneamh, Seomra Léitheoireachta
Naisc Thapa