Réamhrá

Tá sealbhuithe Leabharlann Náisiúnta na hÉireann mar an bailiúchán is cuimsithí d'ábhar doiciméadach Éireannach ar domhan, agus tá siad mar léiriú ríluachmhar ar stair agus oidhreacht na hÉireann. Próiseáiltear ábhar a shealbhaítear tríd an Taisce Dhlíthiúil, tabhartais agus ceannacháin ina dhiaidh sin dá stóráil agus dá rochtain. Is cuid ríbhunúsach dá saothar é soláthar stórála agus cúraim iomchuí dár mbailiúcháin, agus cinntítear a gcaomhnú do na glúnta amach romhainn leis sin.

Tá roinnt formáidí i mbailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta; táthar tar éis na bailiúcháin a ghrúpáil ina gceithre chatagóir le nascleanúint fhurasta den chuid seo den láithreán gréasáin a éascú:

Clóbhuailte
Áirítear lenár mbailiúcháin chlóbhuailte leabhair, tréimhseacháin, nuachtáin, foilseacháin oifigiúla, léarscáileanna, agus ceol

Lámhscríbhinní
Tá isteach is amach ar mhilliún mír i mbailiúcháin Rannóg na Lámhscríbhinní thar nach mór míle bliain.

Amharc
Áirítear le bailiúcháin amhairc na Leabharlainne Náisiúnta grianghraif, priontaí & líníochtaí agus gearrshaolta.

Digiteach
Áirítear leis an gcatagóir seo eolas i leith bailiúchán digiteach.

Léaráid Neamhfhoilsithe le Rosalind Praeger do "The Adventures of the Three Bold Babes ".3053 TX 1
Léaráid Neamhfhoilsithe le Rosalind Praeger do "The Adventures of the Three Bold Babes ".3053 TX 1
Naisc Thapa