Exhibition Evaluation Project - Survey

We're reviewing our exhibition programme here at the National Library of Ireland, and we need your help.

A main aim of this project is to find out if we’re meeting the needs of our exhibition visitors; to find out what’s working well or not so well; and to find out if we could or should do things differently.

Whether you've ever (or never) visited our exhibitions, have your say now about what you expect and would like to see or do on a visit to a National Library of Ireland exhibition. We'll be sharing our findings from this survey and from our face-to-face visitor exit surveys in late Autumn.

Have your say now:  https://www.surveymonkey.com/r/NLIexhibitions 

 

An Tionscadal Meastóireachta Taispeántas - Suirbhé

Táimidne i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag athbhreithniú ár gcláir thaispeántas agus teastaíonn do chabhair uainn.

Príomhaidhm de chuid an tionscadail seo is ea a fháil amach an bhfuilimid ag freastal ar riachtanais na gcuairteoirí ar ár gcuid taispeántas; a fháil amach cé na nithe a bhfuil ag éirí leo agus cé na nithe nach bhfuil ag éirí leo agus a fháil amach an bhféadfaimis nithe a dhéanamh ar bhealach eile nó ar cheart dúinn nithe a dhéanamh ar bhealach eile.

Is cuma cé acu a d’fhreastail tú ar ár gcuid taispeántas nó nár fhreastail tú ar cheann ar bith díobh riamh, cuir do chuid tuairimí in iúl faoi na nithe a mbíonn tú ag súil leo agus ba mhaith leat a fheiceáil nó a dhéanamh agus tú ar cuairt ar thaispeántas de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Is go mall san Fhómhar a bheimid ag foilsiú na dtorthaí ón suirbhé seo agus ónár suirbhéanna scoir duine le duine ar chuairteoirí.

Cuir do chuid tuairimí in iúl anois...

https://www.surveymonkey.com/r/LNEtaispeantais   

 
Main Entrance, Kildare St.
Main Entrance, Kildare St.
Quick Links