Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Próifíl an Stiúrthóra: An Dr. Audrey Whitty

2 Bealtaine 2023
An Dr. Audrey Whitty, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

An Dr. Audrey Whitty, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Ceapadh an Dr. Audrey Whitty ina Stiúrthóir ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI) i mí na Nollag 2022 agus chuaigh sí i mbun an róil i mí Feabhra 2023.

Roimhe seo bhí Audrey ina Leas-Stiúrthóir agus ina Ceannasaí Bailiúchán agus Foghlama ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, agus bhí poist éagsúla choimeádaíochta agus cheannaireachta aici in Ard-Mhúsaem na hÉireann agus i Músaem Gloine Corning, Nua-Eabhrac. 

Céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath is ea í agus bhí sí i gceannas ar fhorbairt réimse mórthaispeántais agus mórthionscadail taighde mór le rá, amhail Poblacht a Fhógairt: Taispeántas Éirí Amach 1916, Bailiúchán Ealaíne Áisí Baile Átha Cliathaigh: Taispeántas Albert Bender, Alison Lowry: Dul i nGleic leis an bhFírinne faoi Cheilt - Freagairt ealaíonta ar Oidhreacht Arás Máithreacha is Leanaí agus Neachtlanna Mhaigdiléana. Tá sí ina Cathaoirleach ar Chumann Músaem na hÉireann. Tá breis is nócha foilseachán scríofa aici, lena n‑áirítear Bailiúchán Ealaíne Áisí Albert Bender in Ard-Mhúsaem na hÉireann, rud ar fhoilsigh Ard‑Mhúsaem na hÉireann agus Wordwell Books é in 2011.

Tá Audrey ar bís faoi na deiseanna a bheidh aici lenár mbailiúcháin náisiúnta a mhúnlú agus a roinnt, forbairt a dhéanamh ar na seirbhísí iontaofa, agus cur leis an taighde agus leis an nuálaíocht dhigiteach a chuireann NLI ar fáil, anseo in Éirinn agus ar fud an domhain mhóir. Tá suim mhór aici i mBailiúcháin Speisialta, i bPriontaí agus Líníochtaí, i lámhscríbhinní Gaelacha NLI, agus i mbailiúcháin leabhar uathúil clóite.

Nasc léi ar LinkedIn.

Léigh an phreaseisiúint iomlán anseo.