Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Bliain amháin de shuíomh gréasáin nua NLI a cheiliúradh

Suíomh gréasáin a bhuaigh duaiseanna a léiríonn riachtanais mhéadaitheacha úsáideoirí na Leabharlainne

Déardaoin, 7 Márta 2024
Image of people collecting award

Annertech, BigO and National Library of Ireland receive award at The Spiders 2024

Bronnadh duais Grand Prix ar Annertech agus BigO ag Gradaim Spiders na bliana seo as a gcuid oibre ar shuíomh gréasáin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Chun an ócáid a cheiliúradh, táimid ag féachaint siar trí na blianta chun a fháil amach cén chaoi ar athraigh ár suíomh gréasáin.

Ag searmanas Gradaim Spider Dé hAoine, an 1 Márta 2024, bronnadh Gradam Grand Prix ar Annertech agus bigO, in éineacht leis an bhfoireann Cumarsáide agus Forbartha ag NLI, as a gcuid oibre den scoth ar ár suíomh gréasáin nua, atá ar an bhfód bliain amháin inniu. Bronnadh an gradam Sármhaitheas i nDearadh Uilíoch ar an tionscadal freisin, rud is aitheantas ar an dúthracht a caitheadh chun a chinntiú go bhfuil ár suíomh gréasáin éasca le húsáid agus inrochtana do chách.

Le níos mó ná milliún amharc leathanaigh in aghaidh na bliana, is é ár suíomh gréasáin an príomhbhealach ar féidir leis an bpobal rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin Leabharlann. Le dhá bhliain anuas, rinneadh roinnt mionleasuithe ar an suíomh gréasáin chun na caighdeáin is airde a bhaint amach agus chun cloí leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar Shuíomhanna Gréasáin (WCAG) 2.1, atá sainordaithe don earnáil phoiblí.

I measc na ngnéithe suntasacha den suíomh gréasáin nua tá feidhm chuardaigh chomhtháite a chlúdaíonn an chatalóg agus an láithreán gréasáin ar fad, féilire imeachtaí atá éasca le húsáid le scagairí cuardaigh, agus rannóg Nuacht agus Scéalta a thugann blaganna cartlannaithe le chéile. Tá an suíomh gréasáin dátheangach.

Screenshots of mobile website

Suíomh gréasáin NLI thar na blianta

I gcaitheamh na mblianta, rinneadh roinnt athruithe ó bhonn ar shuíomh gréasáin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus chuir gach ceann acu tairiscintí éagsúla na Leabharlainne i láthair ar roinnt bealaí.

San athbhrandáil is déanaí, a chruthaigh Creative Inc beagnach 15 bliana ó shin, tugadh isteach an scéim dathanna shainiúil téal agus uaine. Fuarthas inspioráid don lógó ó na cruthanna agus na dathanna atá i láthair in ailtireacht an Phríomhsheomra Léitheoireachta.

Féach thíos chun spléachadh a fháil ar an gcaoi ar fhorbair agus ar athraigh suíomh gréasáin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann in imeacht na mblianta.

Chomh maith le Gradaim Spider, bronnadh an méid a leanas ar shuíomh gréasáin NLI freisin:

awards logos