Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Eolas do na meáin

Staighre cuartha i bPríomhfhoirgneamh na Leabharlainne NLI

Fiosruithe ó na meáin

Le haghaidh fiosruithe ó na meáin, ba chóir teagmháil a dhéanamh le

DHR Communications
Ríomhphost: info@dhr.ie
Teileafón: 01 420 0580

 

Iarratais ar íomhánna

Déanann an Rannóg Cumarsáide agus Forbartha bainistíocht ar iarratais ó na meáin ar íomhánna a bhaineann go díreach le taispeántais, seónna agus clár poiblí Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI).

Má tá íomhánna ag teastáil uait do na meáin, déan teagmháil le development@nli.ie.

Má theastaíonn íomhá ó NLI uait chun gabháil le scéal nach mbaineann go díreach le cláreagrú NLI, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le Rannóg Ceart agus Íomhánna NLI.