Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Sraith Físeán le Duais Nobel Yeats a Chomóradh 100 Bliain tar éis a Bronnta

Comhoibriú idir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Seanad Éireann

Tuesday, 14 Samhain 2023
Sraith Físeán le Duais Nobel Yeats a Chomóradh 100 Bliain tar éis a Bronnta

Seanad Éireann agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann tar éis sraith físeán a sheoladh chun Duais Nobel Yeats a Chomóradh 100 Bliain tar éis a Bronnta.

Tá sraith físeán seolta ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI) agus Seanad Éireann chun comóradh a dhéanamh ar 100 bliain ó bronnadh Duais Nobel na Litríochta ar WB Yeats. Fuair an file agus an drámadóir, a bhí ina chomhalta de Sheanad Éireann ó 1922 go 1928 fógra maidir leis an ngradam an 14 Samhain 1923. 

Comhoibriú idir Seanad Éireann agus NLI, cnuasach de 12 ghearrfhíseán is ea an tsraith 'Comóradh Céad Bliain Dhuais Nobel Yeats' ina bhfuil léamha ar rogha de dhánta Yeats agus sleachta as a chuid óráidí Seanaid.

Áirítear ar na léitheoirí seanadóirí reatha agus iar-sheanadóirí, iadbhuaiteoirí chomórtas labhartha filíochta Poetry Aloud NLI, gariníon WB Yeats, Caitriona Yeats, agus daoine eile as speictream cultúrtha leathan a bhfuil nasc acu le WB Yeats. I measc na bpíosaí atá le feiceáil tá díospóireachtaí Seanaid Yeats maidir le lámhscríbhinní agus colscaradh na hÉireann, chomh maith le léamha ar a dhánta. 

Foilseofar na físeáin ar líne tríd an NLI agus trí chainéil mheáin shóisialta an Oireachtais agus craolfar iad ar Theilifís an Oireachtais, agus eiseofar an chéad fhíseán an 14 Samhain. Foilseofar na físeáin in ord cróineolaíoch de réir a ndáta foilsithe cé is moite de léamh Caitríona Yeats ar The Song of Wandering Aengus (1897)  a dhúnfaidh an tsraith  an 10 Nollaig, cothrom céad bliain shearmanas Ghradam Nobel.

Chun tuilleadh sonraí a fháil féach an phreaseisiúint.

Chun breathnú ar na físeáin foilsithe ar líne go díreach, féach an liosta léitheoireachta thíos.

Seinnliosta Físeáin le Duais Nobel Yeats a Chomóradh 100 Bliain tar éis a Bronnta

 1. The Lake Isle of Innisfree  (1890)– Luke Dolan 

 2. When You are Old (1892) – FELISPEAKS 

 3. He wishes for the Cloths of Heaven (1899)– Lisa Lambe (Le heisiúint go luath)

 4. Red Hanrahan’s Song about Ireland (1904)– Susan O’Keeffe (Le heisiúint go luath)

 5. The Wild Swans at Coole (1917) – Michael Tient (Le heisiúint go luath)

 6. The Second Coming (1920)– Paul Muldoon (Le heisiúint go luath)

 7. Óráid an tSeanaid ón 19 Aibreán 1923 | Sliocht as an díospóireacht maidir le Lámhscríbhinní na hÉireann, Seanad Éireann, 19ú 1923 Imleabhar 1, Uimh. 21 – an Seanadóir Jerry Buttimer (Le heisiúint go luath)

 8. Óráid faoin gcolscaradh, 11 Meitheamh 1925 | Sliocht ón díospóireacht maidir le Colscaradh, Seanad Éireann 11 Meitheamh 1925, Imleabhar 5, Uimh. 7 – an Seanadóir David Norris (Le heisiúint go luath)

 9. The Road at my Door (1928)– Oein DeBhairdúin (Le heisiúint go luath)

 10. Coole Park, 1929 (1931) – Senator Lynn Ruane (Le heisiúint go luath)

 11. An Acre of Grass (1936)– Sarah Joyce (Le heisiúint go luath)

 12. The Song of Wandering Aengus (1897)– Caitriona Yeats (Le heisiúint go luath)