Home, National Library of Ireland
Roghchlár

NLI trí Lionsa Nua

Agallamh leis an ngrianghrafadóir Myles Shelly

Dé hAoine, 21 Aibreán 2023
Photographer in Reading Room

Myles Shelly ag tógáil grianghraf de leabhar sa Seomra Léitheoireachta.

An t-earrach seo, sheol Leabharlann Náisiúnta na hÉireann suíomh gréasáin nua, mar chuid dár dtiomantas leanúnach maidir le feabhas a chur ar an mbealach a nascann agus a théann úsáideoirí i dteagmháil le NLI go pearsanta agus ar líne.

Mar ghné dár n-iarrachtaí leanúnacha chun cuma agus mothú ár bhfoirgneamh, ár mbailiúchán, ár ngníomhaíochtaí agus ár mbranda a ghabháil, bhí sé mar aidhm againn ón gcéad lá riamh taifeadadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil NLI sa lá atá inniu ann. 

 

Theastaigh uainn na sonraí uathúla agus dlútha atá fite fuaite ar fud ár bpríomhfhoirgneamh a ionchorprú, ón saothar plástair go dtí na hurláir mósáic a bhfuil siombalachas saibhir iontu. Áiríodh lenár misean freisin léargas a thabhairt ar an obair thábhachtach a dhéanann ár ranna éagsúla sa chúlra. 

 

Má bhí tú ag féachaint ar ár suíomh gréasáin nua, b’fhéidir gur thug tú faoi deara go bhfuil béim ar ghrianghraif. Ba é Myles Shelly, grianghrafadóir lonnaithe i mBaile Átha Cliath a dhíríonn ar obair phortráidí, tírdhreacha agus eagarthóireachta, a ghlac go leor de na híomhánna sin. 
 
Image of Myles Shelly photographing the West Wing

Labhair muid le Myles faoina thaithí ar NLI a ghabháil: 

 

Cad a bhí ar eolas agat faoi NLI sular thosaigh tú ag obair linn?  

Bhain mé úsáid as an leabharlann roimhe seo agus fuair mé rochtain ar na bailiúcháin ag sráid Chill Dara agus ag Barra an Teampaill nuair a bhí mé ag obair mar chúntóir d’ealaíontóir níos luaithe i mo ghairm bheatha.

 

Cad a déarfá le duine nár thug cuairt ar NLI nó nach ndeachaigh i dteagmháil le NLI roimhe seo?

Is acmhainn iontach agus an-úsáideach é má tá tú ag déanamh taighde ar thionscadal a bhaineann le hÉirinn. Tá an spás féin dochreidte agus is fiú go mór cuairt a thabhairt air chun an ailtireacht a fheiceáil.

 

Conas a chuir an treoir tosaigh le do chuid oibre / Cad iad na sonraí a chreideann tú a bhíonn sna grianghraif is fearr?

Ba é an treoir a thug an fhoireann Forbartha agus Cumarsáide dom ná a chur in iúl cé atá taobh thiar den leabharlann agus cad a dhéanann siad don phobal, trí na tairiscintí éagsúla a chuireann siad ar fáil a léiriú.

Chun é sin a dhéanamh bheadh orainn meascán de dhaoine, ailtireacht agus íomhánna neamhbheo a ghabháil. Theastaigh uaim go mbeadh comhsheasmhacht sa chnuasach íomhánna, agus mar sin bhain mé amach é seo trí oibriú le solas nádúrtha agus le grádú datha a dhéanamh ar na híomhánna le haghaidh cuma agus mothú comhsheasmhach. Is breá liom grianghraif a ghlacadh de dhaoine, d’fhoirgnimh agus de nithe neamhbheo le solas nádúrtha, agus mar sin bhí mé ar bís oibriú ar an tionscadal!

Tar éis na príomhíomhánna a ghlacadh, is maith liom i gcónaí iarracht a dhéanamh rud éigin níos teibí nó níos péintéiriúla a fháil. Maidir leis an jab seo, bhí rudaí cosúil leis an solas ag teacht trí na fuinneoga daite nó íomhánna de dhaoine ag féachaint ar thaispeántas Yeats glactha trí ghloine. Is minic gurb iad seo na híomhánna is fearr liom.

 

Cad é an rud ba spreagúla nó ba shuntasaí a tharla duit agus tú ag glacadh grianghraif de NLI?

Buaicphointe ab ea an Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta a ghabháil, ag glacadh roinnt priontaí daigéaracha. Tá an cháilíocht uathúil, neamhshaolta eile seo acu mar gheall ar an bpróiseas a úsáideadh chun iad a dhéanamh, agus na hagaí fada nochta a d'úsáid na grianghrafadóirí an t-am sin.

Cad iad cuid de na cinn is ansa leat féin ón mbailiúchán íomhánna a ghlac tú? 

scáthanna ag gluaiseacht thar urlár mósáice

Linn solais

Rinne an solas seo a bhí ag teacht tríd an bhfuinneog dhaite i bhfáiltiú NLI an patrún teibí suimiúil seo ar an urlár mósáic.

radharc ar shíleáil chruinneacháin NLI

Síleáil chruinneacháin an tSeomra Léitheoireachta

Ceann de na radhairc is suntasaí in NLI.

 

grianghraf a tógadh tráthnóna Seamus Heaney: Éist Anois Arís ag Ionad Cultúrtha agus Oidhreachta Bhanc na hÉireann

Taobh amuigh den taispeántas Seamus Heaney: Éist Anois Arís

Is breá liom bheith ag glacadh grianghraif ag an am seo den lá, díreach tar éis luí na gréine agus díreach sula n-imíonn an píosa deireanach solais ón spéir.

Abstract of a woman's profile

Emma Conway (Dearthóir Grafach, foireann Cumarsáide agus Forbartha NLI)

Woman standing in Reading Room

An Dr Audrey Whitty, Stiúrthóir NLI

Emma Conway (Dearthóir Grafach, foireann Cumarsáide agus Forbartha NLI)

Glacadh é seo ar an gcéad réamhchuairt agus ba bhreá liom an chuma theibí phéintéiriúil a baineadh amach trí ghrianghrafadóireacht a dhéanamh trí cheann de na caibinéid taispeántais gloine.

 

An Dr Audrey Whitty, Stiúrthóir NLI

Glactha sa Seomra Léitheoireachta i bpríomhfhoirgneamh na leabharlainne.

Photographer on floor of Seamus Heaney: Listen Now Again

Chun tuilleadh dá shaothar a fheiceáil, tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Myles Shelly:www.mylesshelly.com