Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Seomra Léitheoireachta oscailte ag NLI agus clár nua d’imeachtaí tráthnóna ann

Turais, cainteanna agus taibhiú mar chuid den chlár

Dé Luain, 26 Meán Fómhair 2022
Stiúrthóir Gníomhach NLI Katherine McSharry agus ceathrar ban óg ina timpeall, agus í ag comharthú lena lámh i bPríomhsheomra Léitheoireachta NLI

Katherine McSharry, Stiúrthóir Gníomhach NLI, ag tabhairt cuairteoirí ar thuras timpeall an tSeomra Léitheoireachta

Cuir eolas ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann tar éis amanna oscailte lenár gclár cainteanna, turas agus taibhithe.

Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán tar éis tacú le clár fómhair NLI. Tá an Roinn tar éis tús áite beartais a thabhairt do Gheilleagar na hOíche a fhorbairt i mbailte móra agus i gcathracha na hÉireann.

Léigh an phreaseisiúint iomlán.

Féach ár liosta iomlán imeachtaí.