Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Straitéis cúig bliana (2022-2026) á seoladh ag LNÉ

10 Bealtaine 2022
Trí chóip de straitéis cúig bliana NLI ina gcarn

Is cúis áthais do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ár straitéis nua cúig bliana (2022-2026) a sheoladh, straitéis atá forbartha ag Bord agus Feidhmeannas na Leabharlainne.

Déantar forbairt sa straitéis ar an bhfuinneamh a baineadh amach le linn na tréimhse a bhain leis an straitéis dheireanach, 2016-2021, agus tá ár misean, fís agus tosaíochtaí inti.

Is iad na cúig thosaíocht straitéiseacha atá ag LNÉ don tréimhse 2022-2026 ná an ‘Bailiú, Cosaint, Nochtadh, Rannpháirteachas agus Nuáil’.

Leathanach na Straitéise.