Home
Roghchlár

Iarratais á lorg ag NLI don phost mar Stiúrthóir

19 Iúil 2022
Grianghraf taobh amuigh de Phríomhfhoirgneamh Leabharlainne NLI lena n-áirítear crann agus fuinneoga faoi scáth

Ag tuairisciú do Bhord na Leabharlainne Náisiúnta, is é an Stiúrthóir Príomhfheidhmeannach na Leabharlainne agus tá sé nó sí freagrach as bainistiú laethúil na heagraíochta agus as straitéis agus oibríochtaí na heagraíochta a threorú agus as beartas agus reachtaíocht ábhartha a chur i bhfeidhm.

Féach an bhileog faisnéise chun tuilleadh sonraí faoin bpost seo a fháil.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an Luain, an 1 Lúnasa 2022.