Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Closturas | Yeats: Taispeántas Shaol agus Saothar Yeats

Suíomh
Soundcloud
Spriocphobal
Iar-Bhunscoil
Tríú Leibhéal
Scoileanna Teanga
Foghlaim ar feadh an tSaoil agus Pobail
Fad ama
Braitheann sé
Cineál acmhainne
Turas Fuaime
Suíomh
Soundcloud
Spriocphobal
Iar-Bhunscoil
Tríú Leibhéal
Scoileanna Teanga
Foghlaim ar feadh an tSaoil agus Pobail
Fad ama
Braitheann sé
Cineál acmhainne
Turas Fuaime
Soundcloud
Introduction Text
Bain sult as an gclosturas seo ar an taispeántas, Yeats: Saol agus Saothair WB Yeats.

Féadfaidh tú taitneamh a bhaint as an turas seo ann féin nó i gcomhar le cuairt 30 nóiméad ar an taispeántas ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, 7-8 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.

Má thugann tú cuairt ar an láthair, coinnigh súil amach do na huimhreacha buí sa taispeántas, a thugann le fios suíomh fisiceach gach buaicphointe ar an gclosturas.

Más féidir lenár bhfoireann aon chúnamh a thabhairt duit, déan teagmháil linn ag learning@nli.ie