Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Acmhainn In-íoslódáilte | Paca Gníomhaíochtaí le haghaidh Scoláirí an Teastais Shóisearaigh: Déan anailís ar Fhilíocht WB Yeats

Spriocphobal
Iar-Bhunscoil
Cineál acmhainne
Acmhainn In-íoslódáilte
Praghas
Saor in aisce
Spriocphobal
Iar-Bhunscoil
Cineál acmhainne
Acmhainn In-íoslódáilte
Praghas
Saor in aisce
Ar leathanach brandáilte de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann tá sceitse de WB Yeats óg, le téacs agus grianghraif
Ar Líne
Introduction Text
Téigh i ngleic le filíocht WB Yeats tríd an bpacáiste gníomhaíochta in-íoslódáilte seo.

Scrúdaítear sa phacáiste gníomhaíochta in-íoslódáilte seo filíocht WB Yeats trí chleachtaí cruthaitheacha agus acadúla. Áirítear san acmhainn seo gluais úsáideach de théarmaí fileata. Tá an pacáiste gníomhaíochta do dhaltaí Béarla na Sraithe Sóisearaí, agus d’aon duine atá ag déanamh staidéir ar Yeats ag leibhéal iar-bhunscoile.

Tá an paca gníomhaíochta seo deartha chun feidhmiú mar ghníomhaíocht aonair, agus cuireann sé go mór freisin le cuairt ar thaispeántas na Leabharlainne, YEATS: Saol agus Saothar William Butler Yeats, cé acu cuairt ar an láthair nó cuairt ar líne atá i gceist. Is féidir le daltaí an paca a úsáid mar ghníomhaíocht ranga nó is féidir le scoláirí é a iniúchadh ina n-aonar. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Treoir eolais do Mhúinteoirí thíos.

Naisc leis an gCuraclam: Béarla na Sraithe Sóisearaí, le naisc thraschuraclaim leis an Stair.

Tá an pacáiste gníomhaíochta seo le híoslódáil saor in aisce. Chun leagan den phacáiste gníomhaíochta seo a iarraidh ar féidir a chomhlánú ar ríomhaire nó ar tháibléad, nó chun paca a iarraidh le rogha éagsúil de dhánta Yeats, seol ríomhphost chuig learning@nli.ie.

Íoslódáil: Paca Gníomhaíochtaí

Íoslódáil: Eolas do Mhúinteoirí

 Más féidir linn aon chúnamh a thabhairt duit, déan teagmháil linn ag learning@nli.ie