Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Turas Iar-bhunscoile | Seamus Heaney: Éist Anois Arís

Suíomh
Ar fáil ar an láthair agus ar líne trí Zoom
Spriocphobal
Iar-Bhunscoil
Fad ama
40 nóim
Cineál acmhainne
Turas Treoraithe ar an Taispeántas
Praghas
Saor in aisce, áirithint ag teastáil
Suíomh
Ar fáil ar an láthair agus ar líne trí Zoom
Spriocphobal
Iar-Bhunscoil
Fad ama
40 nóim
Cineál acmhainne
Turas Treoraithe ar an Taispeántas
Praghas
Saor in aisce, áirithint ag teastáil
Laistigh de Thaispeántas Seamus Heaney: Éist Anois Arís
Ar an Láthair
Ar Líne
Introduction Text
Bain taitneamh as turas iontach ina bhfiosraítear buaicphointí chartlann Seamus Heaney, óna bhunús tuaithe go dtí a shlí bheatha iontach mar fhile.

Sa turas seo ar Seamus Heaney: Éist Anois Arís cuirtear cartlann fhairsing de pháipéir litríochta Sheamus Heaney Leabharlann Náisiúnta na hÉireann i láthair daltaí. Tá bunlámhscríbhinní Seamus Heaney le fáil ann chomh maith le litreacha, iontrálacha dialainne, grianghraif, agus leabhair nótaí.

Tá an turas seo oiriúnach do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag déanamh staidéir ar an mBéarla agus ar an Stair agus is féidir é a oiriúnú le freastal ar riachtanais foghlama scoláirí an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.

Fiosraigh Anois: Turas Iar-bhunscoile | Seamus Heaney: Éist Anois Arís

Go raibh maith agat as spéis a léiriú i seisiún a chur in áirithe lenár bhfoireann. Comhlánaigh an fhoirm thíos leis an oiread sonraí agus is féidir. Cé nach foirm áirithinte í seo agus nach bhfuil aon chinnteacht ann go mbeadh am seisiúin ar leith ar fáil, beidh ball den fhoireann i dteagmháil leat a luaithe is féidir maidir le do cheist. Táimid ar fáil freisin tríd an ríomhphost ag heaneyexhibition@nli.ie.
Turas Iar-bhunscoile | Seamus Heaney: Éist Anois Arís
Tabhair faoi deara go bhfuil níos mó ná am amháin ann.
Cabhraigh linn an t-eispéireas is fearr is féidir a sholáthar trí aon eolas ábhartha breise a lua i.e. sainspéiseanna, riachtanais bhreise, má tá súil agat cuairt a thabhairt ar roinnt láithreacha de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann srl.

Déanfaidh NLI na sonraí pearsanta a thabharfaidh tú dúinn a phróiseáil de réir ár Ráitis Príobháideachais Sonraí.

Más féidir lenár bhfoireann aon chúnamh a thabhairt duit, déan teagmháil linn ag heaneyexhibition@nli.ie