Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Sraith Podchraoltaí | Mindful Heaney Part 2

Suíomh
Soundcloud
Spriocphobal
Bunscoil
Iar-Bhunscoil
Tríú Leibhéal
Scoileanna Teanga
Foghlaim ar feadh an tSaoil agus Pobail
Fad ama
Braitheann sé
Cineál acmhainne
Podchraoladh
Praghas
Saor in aisce
Suíomh
Soundcloud
Spriocphobal
Bunscoil
Iar-Bhunscoil
Tríú Leibhéal
Scoileanna Teanga
Foghlaim ar feadh an tSaoil agus Pobail
Fad ama
Braitheann sé
Cineál acmhainne
Podchraoladh
Praghas
Saor in aisce
Soundcloud
Introduction Text
Spreagann an seinmliosta seo tú chun filíocht Shéamus Heaney a fhiosrú ar bhealach machnamhach.

Breathnóimid ar dhánta mar “Fosterling” agus “The Fragment”. Roinnfidh gach taifeadadh eolas faoin dán sula molfar ceisteanna agus gníomhaíochtaí duit le machnamh a dhéanamh orthu.

Tá súil againn go dtabharfaidh an seinnliosta seo roinnt faoisimh ar amanna struis agus go leanfaidh do ghrá ar dhánta Seamus Heaney ar bhealach suaimhneach.

Tá tras-scríbhinn le haghaidh gach Gníomhaíocht Mhachnamhach le fáil sna tráchtanna faoin taifeadadh ar Soundcloud.

1. Gníomhaíocht Aireach - 'Fosterling'

2. Gníomhaíocht Aireach - 'The Fragment'

3. Gníomhaíocht Aireach - 'The Forge'

4. Gníomhaíocht Aireach - 'Mossbawn: Sunlight'

5. Gníomhaíocht Aireach - 'Holly'

6. Gníomhaíocht Aireach - 'Station Island, Sequence XII'

7. Gníomhaíocht Aireach - 'Scaffolding'

8. Gníomhaíocht Aireach - 'A Kite For Aibhín'

9. Gníomhaíocht Aireach - 'The Harvest Bow'

10. Gníomhaíocht Aireach - 'The Gravel Walks'

Más féidir lenár bhfoireann aon chúnamh a thabhairt duit, déan teagmháil linn ag heaneyexhibition@nli.ie