Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Turas an choimeádaí | Daoine agus Áiteanna: Éire sa 19ú agus 20ú hAois

Turas ar an láthair ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2
  • Ar an láthair
Dáta
-
Suíomh An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, D02 WF85, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath, D02 WF85
Catagóir Turas
Praghas Saor in aisce
Dáta
-
Suíomh An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, D02 WF85, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath, D02 WF85
Catagóir Turas
Praghas Saor in aisce
Íomhá ó ghailearaí grianghraf NLI

Taispeántas Daoine agus Áiteanna

Déan iniúchadh ar an taispeántas in éineacht leis an gcoimeádaí, Sara Smyth

Bí inár dteannta chun turas a thabhairt ar an taispeántas Daoine agus Áiteanna ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i gCearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2. Sa taispeántas Daoine agus Áiteanna cuirtear i láthair fairsinge leathan na grianghrafadóireachta atá i mbailiúcháin na Leabharlainne, saothair a bhaineann le stair cathracha, bailte móra, sráidbhailte agus bailte fearainn ar fud oileán na hÉireann, agus leis na daoine a chónaíonn iontu. Caoga grianghraf a tógadh idir 1858-2001 atá sa taispeántas, agus clúdaíonn an tréimhse sin ré na grianghrafadóireachta analógaí in Éirinn Léirítear sa taispeántas na hathruithe sóisialta, cultúrtha agus teicneolaíochta a tharla ar fud na hÉireann idir lár an 19ú haois agus tús an chéid seo.