Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Léacht Yeats Joseph Hassett 2023

“Ateangaire na hÉireann” agus “Fáilte na hEorpa”: W.B. Yeats agus an Duais Nobel sa Litríocht, 1923.
Cainteoir: An tOllamh Margaret Kelleher Cathaoirleach ar Litríocht agus Drámaíocht Angla-Éireannach, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
  • Fotheidil
  • Ar an láthair
  • Ateangaireacht Theanga Chomharthaíochta na hÉireann
Dáta
-
Suíomh 7 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath, D02 P638
Catagóir Imeacht
Praghas Free
Dáta
-
Suíomh 7 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath, D02 P638
Catagóir Imeacht
Praghas Free
Bonn Nobel
Áit ar bith fágtha

Léacht ag comóradh breith William Butler Yeats ar an 13 Meitheamh 1865.

I mí na Samhna 1923, trí theachtaireacht ghutháin ón Irish Times, fuair W.B. Yeats an nuacht faoina dhámhachtain Duais Nobel sa Litríocht, a bronnadh sa tSualainn mí ina dhiaidh sin. Ina lua, rinne cathaoirleach Dhuais Nobel cur síos ar Yeats mar 'ateangaire a thíre' agus chuir Yeats síos ar an duais mar 'Fáilte na hEorpa chuig an Saorstát’. 100 bliain tar éis na dámhachtana seo, an chéad cheann a bronnadh ar scríbhneoir Éireannach, pléifidh Margaret Kelleher, tábhacht Dhuais Nobel Yeats, na freagairtí a chruthaigh sé agus a oidhreacht níos fadtéarmaí.

an tOllamh Margaret Kelleher ina Cathaoirleach ar Litríocht agus Drámaíocht Angla-Éireannach ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Bhí sí ina comhalta in Ionad Cullman i Leabharlann Phoiblí Nua Eabhrac ó Mheán Fómhair 2022 go Bealtaine 2023, ag obair ar bheathaisnéis Mary agus Padraic Colum. Bhí Margaret ina ceannaire acadúil don Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i gcruthú Mhúsaem Litríochta Éireann, comhoibriú idir UCD agus LNÉ, agus is ball í d'Acadamh Ríoga na hÉireann. D'fhoilsigh sí go forleathan i réimsí litríocht na hÉireann agus stair chultúrtha na hÉireann, agus ar a leabhar 2018 The Maamtrasna Murders: Language, Life and Death in Nineteenth-Century Ireland, bronnadh duais Chomhdháil Mheiriceá de chuid an Léinn Éireannaigh as leabhair ar an nGaeilge agus ar chultúr na hÉireann.