Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Grianghraif mar fhoinsí stairiúla

Scoil Scairte NLI/Stair Éireann
Turas ar an láthair ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, D02 WF85
  • Ar an láthair
Dáta
-
Suíomh An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, D02 WF85
Catagóir Imeacht
Praghas Free
Dáta
-
Suíomh An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2, D02 WF85
Catagóir Imeacht
Praghas Free
Grafaic oráiste le téacs dubh ar a bhfuil People and Places<i> </i>scríofa

Bí linn do scoil scairte NLI/Stair Éireann seo sa ghailearaí taispeántais Daoine agus Áiteanna

An mbíonn staraithe neamhliteartha ó thaobh amhairc de? An dtugann an dathú sean-ghrianghraif chun beatha nó an é nach bhfuil ann ach faisean na huaire? Leabhair staire don 'bhord caife'—maith nó olc? I gcomhar leis an taispeántas atá ar siúl faoi láthair Daoine agus Áiteanna: Éire sa 19ú agus 20ú hAois sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, seo cuid de na ceisteanna a chuirfidh an t-eagarthóir, Tommy Graham, ar Sarah-Anne Buckley (Ollscoil na Gaillimhe), Emily Mark Fitzgerald (UCD), agus Sara Smyth (coimeádaí taispeántais, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann).