Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Caint ar líne | Capital witness: photographs of Dublin during the Civil War, 1922-1923

Caint ón Leabharlann Náisiúnta d’Fhéile na Staire, Baile Átha Cliath
Dáta
-
Catagóir Imeacht
Praghas Free
Dáta
-
Catagóir Imeacht
Praghas Free
Cath ar Shráid Uí Chonaill, Iúil 1922: Teideal ó inscríbhinn atá scríofa ar an imeall thíos faoin bprionta.

Bailiúchán Hogan Wilson: HOGW 60

Ar Líne

Bí linn i gcuideachta coimeádaí de chuid na Leabharlainne, Elizabeth Kirwan, don fhorléargas seo ar bhailiúcháin grianghraf na Leabharlainne Náisiúnta.

Ós rud é gur príomhchathair na hÉireann Baile Átha Cliath, sin an áit ar thit amach neart gnéithe de Chogadh na gCarad, 1922-1923.  Sa chaint seo beifear ag díriú ar rogha grianghraif bhunaidh de Bhaile Átha Cliath a glacadh le linn 1922-1923 atá i mbailiúcháin stairiúla na Leabharlainne anois.  Sna grianghraif seo faighimid léargas ar thréimhse chorrach nimhneach den stair náisiúnta agus ar an ról a bhí ag Baile Átha Cliath agus Saorstát Éireann á fhorbairt.