Catalóga agus Bunachair Shonraí

Tá póstaeir an Empire Marketing Board, Póstaeir Earcaíochta don Chéad Chogadh Domhanda, Fillteáin LO, Cartlann Phreas San Sepulchre agus priontaí Taylor 1798 catalógaithe ina n-iomláine. Tá an t-ábhar seo, in éineacht le rogha as an mbailiúchán Póstaeir & Forógraí, inchuardaithe sa rannóg ‘Priontaí agus Líníochtaí’ denChatalóg Ar Líne. Is féidir míreanna a chuardach de réir údair, teidil, foilsitheora, agus de réir ábhair, seánra agus gairmuimhreach Gearrshaolta.

Tabhair faoi deara go bhfuil roinnt ábhair ghearrshaolaigh ar coimeád i gcruacha leabhar na Príomhleabharlainne.

Póstaer earcaíochta CDI [1914-1915] (WAR/1914-18/14).
Póstaer earcaíochta CDI [1914-1915] (WAR/1914-18/14).
Naisc Thapa