Cartlann Ghréasáin: Glao Poiblí

Ag Cuimhneamh ar 1916, Ag Taifeadadh 2016 - Teastaíonn do Chabhair ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann!
Cabhraigh linn Cartlann na Todhchaí a Fhorbairt trí na Suíomhanna Gréasáin a Léiríonn Éire sa bhliain 2016 a Roghnú
Tá Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag cartlannú suíomhanna Gréasáin Éireannacha ón mbliain 2011 i leith. Mar chuid de NLI 2016, clár na Leabharlainne Náisiúnta don bhliain 2016, táimid ag bailiú 400 suíomh Gréasáin i mbliana a dhíríonn ar imeachtaí comórtha 1916 agus ar an saol in Éirinn sa bhliain 2016.
Is é “Cuimhneamh ar an mBliain 1916 agus an Bhliain 2016 a Thaifeadadh” an tionscadal is mó ar thugamar faoi go dtí seo agus ba mhaith linn cineál rannpháirteach na bliana seo a léiriú trí iarraidh ort cabhrú linn suíomhanna Gréasáin a roghnú lena gcur ar áireamh i gCartlann Ghréasáin an NLI.

Tá a gcion féin le déanamh ag gach duine i suíomhanna Gréasáin a ainmniú i mbliana. Is cuma cé acu atá baint agat le grúpa comórtha pobail nó atá tú i do bhall dár ndiaspóra, ba mhaith linn na nithe atá tábhachtach duit a fháil amach.
Táimid ag iarraidh ort suíomhanna Gréasáin a ainmniú faoin dá chatagóir seo a leanas:
Don láithreán gréasáin is fearr a chuimhníonn ar eachtraí 1916?
Don láithreán gréasáin is fearr a thaifeadann saol na hÉireann in 2016?

Fógrófar na cúig shuíomh Gréasáin is mó ainmniúchán i ngach catagóir i mí na Nollag 2016 agus déanfar iad a chartlannú agus a chur ar fáil trí Chartlann Ghréasáin an NLI. Déanfaidh John Concannon, Stiúrthóir Éire 2016, fíorú neamhspleách ar na torthaí.
Beidh an glao ar mholtaí ar siúl idir an 7 agus an 28 Samhain 2016, agus an dá dháta sin san áireamh.
Is féidir leat do chuid moltaí a chur isteach anseo: 

https://www.surveymonkey.com/r/6B2R5VR 
Ní bheadh an tionscadal cartlannaithe Gréasáin Cuimhneamh ar an mBliain 1916 agus an Bhliain 2016 a Thaifeadadh ann gan an tacaíocht a fuarthas ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus Chlár Comórtha Céad Bliain Éire 2016.


Téarmaí agus Coinníollacha:
• Tá suíomh Gréasáin an NLI www.nli.ie agus suíomh Gréasáin Éire 2016 http://www.ireland.ie  eisiata ón bpróiseas ainmniúcháin
• Ní mór suíomhanna Gréasáin a bheith beo agus inrochtana idir an 7 Samhain agus an 31 Nollaig 2016.
• Tá srianta teicniúla ann lena dteorannaítear cineál na suíomhanna is féidir linn a chur ar áireamh sa chartlann Ghréasáin.  Is ar an gcúis sin atá na suíomhanna seo a leanas eisiata ón bpróiseas ainmniúcháin:
o Suíomhanna líonraithe shóisialta ar nós Facebook, Instagram agus Twitter
o Suíomhanna nach bhfuil ar fáil ach do ghrúpaí ar leith
o Suíomhanna atá dírithe ar scannáin agus ar fhuaimeanna taifeadta den chuid is mó (cé gur féidir suíomhanna Gréasáin ag a bhfuil gearrthóga físe i dteannta téacs nó íomhánna a ainmniú)
• Cosc ar mhéiseálaithe! Ná tabhair aon mholtaí ar nós “Boaty-McBoatface”! Táimid ag lorg fíorainmniúchán chun cabhrú linn Cartlann Ghréasáin an NLI a fhorbairt do gach duine ag a bhfuil spéis in Éirinn agus in eispéireas na hÉireann.
• Coimeádann an NLI an ceart aici féin chun an próiseas ainmniúcháin phoiblí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, an dáta deiridh a shíneadh agus na téarmaí agus coinníollacha seo a leasú.
• Is é measúnóir neamhspleách a dhéanfaidh toradh deiridh an ghlao phoiblí a fhíorú agus is críochnaitheach a bheidh an cinneadh sin.
• Comhaontaíonn tú le glacadh leis na téarmaí agus coinníollacha seo nuair a ainmníonn tú suíomh.
• Iarraimid ar rannpháirtithe bheith measúil maidir leis na suíomhanna a ainmníonn siad. Coimeádaimid an ceart againn féin chun ainmniúcháin nach dtugann aird ar chearta daoine eile a eisiamh. Eisiafar ón bpróiseas ainmniúcháin aon suíomhanna atá gáirsiúil, ciníoch, clúmhillteach nó neamhdhleathach nó a dhéanann ciapadh nó maslú ar dhaoine eile.
• Tabhair faoi deara nach féidir leis an NLI a dheimhniú go gcuirfear suíomh Gréasáin ainmnithe ar áireamh i gCartlann Ghréasáin an NLI. Athbhreithneoidh an NLI na hainmniúcháin go cúramach agus measúnóidh sí saincheisteanna teicniúla agus saincheisteanna a bhaineann le cearta a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a oiriúnaí atá suíomh do chartlannú.

Don láithreán gréasáin is fearr a chuimhníonn ar eachtraí 1916? Agus is fearr a thaifeadann saol na hÉireann in 2016?
Don láithreán gréasáin is fearr a chuimhníonn ar eachtraí 1916? Agus is fearr a thaifeadann saol na hÉireann in 2016?
Naisc Thapa