Public Survey: Review of Main and Manuscripts Reading Rooms Service Changes

In August 2017, service changes (Monday closures to the Reading Rooms) were introduced to deliver all the work associated with safely managing and moving the collections during the enabling phases of the NLI’s building programme, “Reimagining the National Library”. In addition, in January 2018 service changes were also made to the Manuscripts Reading Room (24-hour advance bookings).

At this time, the NLI is undertaking a review of these specific services changes now that the majority of the stock-checking and cataloguing work has been completed for the enabling phases of the NLI’s building programme.

We value your feedback relating to the provision of services in the Main and Manuscripts Reading Rooms. As part of the review’s consultation process, we are now seeking public input regarding the service changes via a brief online survey.

Please note that this survey will close on the 21st of January 2019. Any questions (or technical queries) related to the survey may be directed to: feedback@nli.ie.

Thank you for taking time to participate in our survey.

Suirbhé Poiblí: Athbhreithniú ar Athruithe ar Sheirbhís an Phríomhsheomra Léitheoireachta agus Sheomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní 

I Lúnasa 2017, tugadh isteach athruithe ar sheirbhísí (dúnadh na Seomraí Léitheoireachta ar an Luan) chun go bhféadfaí na bailiúcháin a bhainistiú agus a bhogadh go sábháilte le linn céimeanna cumasúcháin de chlár tógála na Leabharlainne Náisiúnta, “An Leabharlann Náisiúnta a Athshamhlú”. Anuas ar sin, rinneadh athruithe in Eanáir 2018 ar sheirbhís Sheomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní (áirithintí 24 uair an chloig roimh ré).

Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ag an Leabharlann Náisiúnta ar na hathruithe a rinneadh anois go bhfuil formhór na hoibre stocáirimh agus catalógaithe déanta le haghaidh céimeanna cumasúcháin chlár tógála na Leabharlainne Náisiúnta.

Ba mhór againn d’aiseolas a fháil maidir le seirbhísí an Phríomhsheomra Léitheoireachta agus Sheomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní. Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin a ghabhann leis an athbhreithniú, ba mhaith linn anois tuairimí an phobail a fháil ar na hathruithe seirbhíse trí shuirbhé gearr ar líne

Ní bheidh an suirbhé seo ar fáil ach amháin go dtí an 21 Eanáir 2019. Is féidir ceist ar bith (nó ceisteanna teicniúla) maidir leis an suirbhé a chur chuig: feedback@nli.ie.

Ár mbuíochas as an am a thógáil chun an suirbhé a líonadh isteach.

 
Main Entrance, Kildare St.
Main Entrance, Kildare St.
Quick Links