Tairiscintí

Tairiscintí/soláthar

Réitíonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann leis an deachleachtas maidir le soláthar.

Tá liosta de gach tairiscint reatha de chuid na Leabharlainne Náisiúnta thíos. Ceadaigh láithreán gréasáin ríomhthairiscintí an Rialtais freisin.


Iarraidh ar Thairiscintí: Soláthar Leabhar Nua
Is é 5 i.n. an Aoine 20 Márta 2009 an spriocam chun tairiscintí a chuir isteach.