Dubliners

Taifead uathúil grianghrafadóireachta is ea Dubliners ar shaol sa chathair ag casadh an chéid seo caite, tréimhse a bhfuil cáil uirthi mar gheall ar shaothair liteartha James Joyce. Bhí saothar an ghrianghrafadóra John J Clarke, as Co. Mhuineacháin, mar chuid den taispeántas. Fear ab ea é a raibh bua ar leith aige maidir le grianghraif neamhfhoirmiúla gar-amhairc a thógáil de dhaoine agus iad i mbun a gcuid oibre ó lá go lá. Sholáthair na híomhánna, a taifeadadh idir 1897 agus 1904, léargas pearsanta ar an gcathair agus ar mhuintir na cathrach sa tréimhse a raibh sé ar intinn ag Joyce a chuid saothar a lonnú inti.

I measc na n-áiteanna ba mhinice a bhí le feiceáil sa taispeántas bhí Sráid Uí Chonaill, Sráid Grafton, Cearnóg Mhuirfean agus an ceantar in aice leis an Ollscoil Ríoga ar Ardán Earlsfort san áit a ndearna Clarke staidéar ar an leigheas ar feadh roinnt blianta. Tá grianghraif sa taispeántas freisin de Dhún Laoghaire agus de Bhré.

Taispeánadh Dubliners ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill den chéad uair in 2001. Trí bliana ina dhiaidh sin, shocraigh an Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta an dara taispeántas a chur ar bun mar gheall ar éileamh ón bpobal. D'éirigh thar cionn leis an taispeántas seo freisin, agus tháinig níos mó daoine ná riamh chun féachaint air, turasóirí agus lucht leanúna Joyce ina measc. Bhí go leor díobh siúd tar éis teacht go Baile Átha Cliath chun páirt a ghlacadh i gcomóradh céad bliain Bloomsday.

Mar thaispeántas taistil, bhí Dubliners le feiceáil cheana ag an nGailearaí Náisiúnta Ealaíne i Sóifia, sa Bhulgáir, agus ag Gailearaí ATHINAIS in Aithin na Gréige.

Ar ais chuig Taispeántais Taistil.
 
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Regeneration:The West of Ireland 1892-1914
Naisc Thapa