Portraits of Ibsen

19 Meán Fómhair - 30 Deireadh Fómhair 2006
An Príomhfhoirgneamh, Sráid Chill Dara.

Henrik Ibsen le Haakon GullvaagHenrik Ibsen le Haakon Gullvaag

Ba í an bhliain 2006 an comóradh chéad bliain ó bhás an fhile agus an drámadóra Ioruaigh Henrik Ibsen. Ghlac an Leabharlann Náisiúnta, i dteannta le forais chultúrtha i go leor tíortha ar fud na cruinne, rannpháirt sa cheiliúradh chéad bliain idirnáisiúnta den scríbhneoir mórthionchair seo trí Portraits of Ibsen a óstáil, taispeántas de shraith 46 pictiúr ola le Haakon Gullvaag, atá ar cheann de na healaíontóirí is mó le rá san Iorua i láthair na huaire.

Tharla an taispeántas Portraits of Ibsen ag aontráth le Cuairt Stáit cheithre lá a Shoilsí Rí Harald V agus Banríon Sonja na hIorua. Thug a Shoilse Banríon Sonja cuairt ar an Leabharlann an 19 Meán Fómhair chun taispeántas Portraits of Ibsen a oscailt go hoifigiúil, le cuairt a thabhairt ar Yeats: the life and works of William Butler Yeats agus freisin le roinnt taispeántas a bhaineann le Ibsen ó bhailiúcháin na Leabharlainne a fheiceáil; áiríodh leo sin The Quintessence of Ibsenism le George Bernard Shaw (1891), "Ibsen’s New Drama" le James Joyce (1900), cóip Phadraic Colum de Prose Dramas of Ibsen, a thug WB Yeats mar bhronntanas, agus billí dráma éagsúla do léiriúcháin Ibsen i mBaile Átha Cliath.

Dearadh do 'Peer Gynt' le M. Mac LiammóirDearadh do 'Peer Gynt' le M. Mac Liammóir

Chuir an Leabharlann in eagar freisin sraith imeachtaí a bhaineann le Ibsen le tarlú ag aontráth leis an taispeántas lena n-áirítear agallamh leis an scríbhneoir gradamach Ioruach Lars Saabye Christensen; léacht le Vigdis Moe Skarstein, Leabharlannaí Náisiúnta na hIorua; sraith léitheoireachtaí am lóin leis na Dublin Lyric Players a thaiscéal téamaí i scribhinní Ibsen, agus a tharraing ar a chuid filíochta agus próis chomh maith lena dhrámaí siúd; agus cainteanna am lóin inar breathnaíodh ar thionchar Ibsen ar scríbhneoirí Éireannach agus a thionchar ar ghnéithe na hAthbheochana Éireannaí.


Ar ais go dtí Taispeántais Roimhe seo.