If I were a Blackbird

Úsáidtear grianghraif, líníochtaí, leabhair agus taifid chun scéal mhuintir Kiernan a insint. Rinne siad iarracht le linn dóibh a bheith ina gcónaí i Canberra mórtas cine a spreagadh sa phobal Gael-Astrálach ansin; chuir siad béim ar an ról a bhí ag muintir na hÉireann ó thaobh forbairt na hAstráile agus, ar an mbealach céanna, ról an Ghaeil-Astrálaigh in mhuintir na hÉireann neamhspleáchas a bhaint amach. Tá leagan den taispeántas ar taispeáint faoi láthair sa National Museum of Australia, Canberra.

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo.