A Century of News Photography: to mark the centenary of the Irish Independent 1905-2005

18 Deireadh Fómhair 2005 - 31 Márta 2006
An Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta

I mí na Samhna 2004, bhronn Independent Newspapers (Ireland) Limited a bhailiúchán grianghrafadóireachta iomlán, ina raibh breis is 300,000 íomhá, ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Tugann an t-ábhar, atá an-luachmhar ó thaobh na staire de, taifead iontach de bheagnach gach gné de shaol na hÉireann sa 20ú haois. Mar sin is acmhainn luachmhar é an bailiúchán do thaighdeoirí in Éirinn agus níos faide ó bhaile. Chuidigh sé freisin chun na bearnaí a líonadh sa bhailiúchán reatha de ghrianghraif atá ag an Leabharlann - go háirithe ó thaobh cúrsaí polaitíochta agus spóirt in Éirinn.

JFK, An Fhaiche Mhór, 1963JFK, An Fhaiche Mhór, 1963

Ar an 18 Deireadh Fómhair 2005, sheol an tUasal Anthony O'Reilly, Príomhfheidhmeannach, Independent News & Media PLC, taispeántas ag an gCartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta chun an bronntanas a cheiliúradh, agus chun comóradh céad bliain an Irish Independent a cheiliúradh freisin. Is é an teideal a bhí ar an taispeántas ná A Century of News Photography: to mark the centenary of the Irish Independent 1905-2005. Bhí an taispeántas ar siúl ag an gCartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath go dtí Márta 2006.

I measc na 106 íomhá a bhí ar taispeáint bhí grianghraf de Harry Boland, Michael Collins agus Éamon de Valera ag céad chruinniú Dáil Éireann (1919); scéim hidrileictreach na Sionna i mbun tógála (1928); Amelia Earhart i nDoire (1932); an Trá Thuaidh (North Strand), Baile Átha Cliath i ndiaidh d'eitleáin na Gearmáine an áit a bhuamáil (1941); The Beatles ag Pictiúrlann an Belfast Ritz (1963); George Best agus daoine eile as Manchester United ag traenáil ar pháirc Rógairí na Seamróige i mBaile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath (1964); ag éirí go maith le Charles Haughey sa toghchán (1973); Séamus Heaney i ndiaidh dó an Duais Nobel a bhuachan (1995).

A Century of News Photography ar fáil ar iasacht anois d'institiúidí ar fud na tíre mar thaispeántas taistil.

Ar ais go dtí Taispeántais Roimhe seo.