Lines from Life

1 Bealtaine – 31 Bealtaine 2007
An Príomhfhoirgneamh, Sr. Chill Dara 

Tá litreacha sa taispeántas seo ó bhailiúcháin Rannóg na Lámhscríbhinní i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Cuireadh litreacha ón 18ú haois déag go dtí an 20ú haois déag ar taispeáint ag tarraingt airde ar an tábhacht atá le litreacha a scríobh agus an áisiúlacht a bhain leis an scríbhneoireacht sin i saol na ndaoine sa saol atá caite. Dhírigh an taispeántas ar théamaí mar litreacha a seoladh chuig daoine a raibh siad ceanúil orthu, litreacha a seoladh le linn géarchéimeanna agus litreacha a seoladh abhaile. I measc na gcomhfhreagraithe a bhí sa taispeántas bhí Michael Mallin, Lord Edward Fitzgerald, Sean O’Casey agus Sarah Curran. Bhí litreacha freisin sa taispeántas ó eisimircigh as Éirinn a bhí san Astráil agus i Meiriceá agus a seoladh le linn na 19ú agus 20ú haoise, agus comhfhreagras a bhain le príosúnaigh polaitiúla Éirí Amach na Cásca 1916.

Tionóladh an taispeántas i gcomhar le Féile Bealtaine Age & Opportunity, féile a dhéanann ceiliúradh ar an gcruthaitheacht i measc na n-aosach. Mar chuid den fhéile, sheol Age & Opportunity tionscadal dar teideal The Lost Art of Letter Writing. Iarradh ar rannpháirtithe Fhéile Bealtaine litir a scríobh ar aon téama dá rogha féin agus í a sheoladh chuig Age & Opportunity. Thionóil an Leabharlann Náisiúnta cainteanna am lóin faoin taispeántas le linn na Bealtaine maraon le ceardlanna scríbhneoireachta litreach chun cuairteoirí a spreagadh le páirt a ghlacadh sa tionscadal.

Faigh tuilleadh eolais faoi Fhéile Bealtaine Age & Opportunity.

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo.