Poole’s Photographic Stores: photographing Waterford

3 Iúil 2006 - 16 Deireadh Fómhair 2006
An Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta

D'fheidhmigh comhlacht mhuintir AH Poole mar ghrianghrafadóirí tráchtála i bPort Láirge ó 1884 go dtí 1954. Nuair a chuir an comhlacht deireadh lena chuid oibríochtaí, cheannaigh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann thart ar 65,000 claonchló gloine (an bailiúchán aonair grianghraf dá chineál ba mhó riamh sa tír) ó theaghlach Poole.

Áirítear le formhór bhailiúchán Poole na Leabharlainne portráidí de dhaoine aonair agus líon beag de ghrianghraif de ghrúpaí daoine as gnólachtaí áitiúla éagsúla, scoileanna, clubanna agus cumainn, chomh maith le grianghraif de dhaoine éagsúla as teaghlach Poole féin.

Túr Reginald, Port LáirgeTúr Reginald, Port Láirge

Cé gur portráidí de mhuintir na háite is mó atá sa bhailiúchán, tá roinnt grianghraf ann freisin a thugann léargas dúinn ar an saol i bPort Láirge ó lá go lá agus ar fhorbairt an cheantair – go háirithe le linn na Réabhlóide Tionsclaíche, tréimhse a raibh tionchar mór aici ar an gcathair calafoirt seo. Faoi lár na 19ú haoise déag, mar shampla, bhí an chéad cheangal iarnróid ag Port Láirge le bailte agus cathracha móra eile, agus mar sin bhí rochtain níos mó ná riamh ag an bpobal tríd is tríd ar chathair Phort Láirge, calafort Phort Láirge agus cinnscríbe in aice láimhe mar Trá Mhór.

Ag an am céanna, mar gheall gur tugadh isteach seirbhísí mara ó Phort Láirge chuig calafoirt sa Bhreatain, bhí sé ciallmhar ó thaobh na heacnamaíochta de forbairt a dhéanamh ar roinnt óstán sa chathair. Agus rud a bhí níos tábhachtaí fós ó thaobh na heacnamaíochta ná gur chuir rochtain ar sheirbhísí mara idir Éire agus an Bhreatain ar chumas Phort Láirge forbairt mar mhol tionsclaíoch agus tráchtála don Oirdheisceart trí chéile. De réir mar a d'fhorbair an chathair ar bhonn sóisialta agus eacnamúil, rinne comhlacht AH Poole taifeadadh ar dhaoine agus ar imeachtaí i gcathair Phort Láirge, Ros Mhic Thriúin agus Trá Mhór agus freisin i ndeisceart Cho. Chill Chainnigh.

Dhírigh taispeántas na Cartlainne Poole’s Photographic Stores: photographing Waterford, a bhí ar bun i mBarra an Teampaill ó mhí Iúil go Deireadh Fómhair 2006, ar an mór-chartlann stairiúil seo a bhí ina hacmhainn chultúrtha shuntasach – ar mhaithe le muintir Phort Láirge agus muintir na hÉireann trí chéile. Bhí beagnach 80 portráid agus grianghraf de shráideanna, mórfhoirgnimh agus de sainchomharthaí tíre áitiúla Phort Láirge le feiceáil sa taispeántas.

Tá leagan de Poole’s Photographic Stores ar fáil anois d'institiúidí timpeall na tíre mar thaispeántas taistil.

Ar ais chuig Taispeántais Roimhe Seo.