Taispeántais Ar Líne

Mar chuid de Chlár For-Rochtana agus Oideachais na Leabharlainne, agus ag teacht le beartas digiteach na Leabharlainne atá á fhorbairt, cuirfear mórthaispeántais ar fáil ar líne.

Liostaítear thíos na Taispeántais ar Líne a bhfuil fáil orthu faoi láthair:

Léargas ar do Leabharlann Náisiúnta

An ghné ar líne de thaispeántas nua na Leabharlainne, Léargas Ar Do Leabharlann Náisiúnta, a d’oscail in 2/3 Sráid Chill Dara i mí Eanáir 2010. Cuireann an láithreán gréasáin ar chumas cuairteoirí cuardach a dhéanamh sa bhanc sonraí atá mar bhunús le táblaí nuálaíocha ‘Aimsithe’ an taispeántais, a forbraíodh i gcomhar le Microsoft Ireland agus Martello Media. Tá bogearraí Microsoft Silverlight de dhíth ar an láithreán gréasáin, atá le fáil saor in aisce le híoslódáil.

The 1916 Rising: Personalities and Perspectives
Tarraingíonn an acmhainn staidéir seo go heisiach ar bhailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta, lena n-áirítear sealbhúcháin shaibhre na Leabharlainne de leabhair, nuachtáin, ghrianghraif, líníochtaí, fhorógraí agus d’ábhar lámhscríbhinne go háirithe. Táthar tar éis níos mó ná 500 íomhá ar an iomlán a roghnú le staidéar agus anailís a dhéanamh orthu.

Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats
Leagan ar líne idirghníomhach den mórthaispeántas, Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats, a osclaíodh i bpríomhlimistéar taispeántais na Leabharlainne sa bhliain 2006. Tá na mílte íomhá de lámhscríbhinní agus leabhair ó Leabharlann Yeats agus ó bhailiúcháin as Leabharlanna eile le feiceáil sa leagan ar líne, mar aon le taifeadtaí fuaime agus fís-taifeadtaí, agus iad curtha i láthair trí shraith taispeántas idirghníomhach.

Ar ais chuig Taispeántais


The 1916 Rising: Personalities and Perspectives
Tarraingíonn an acmhainn staidéir seo go heisiach ar bhailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta, lena n-áirítear sealbhúcháin saibhre na Leabharlainne de leabhair, nuachtáin, grianghraif, líníochtaí, forógraí agus ábhar lámhscríbhinne ach go háirithe. Táthar tar éis níos mó ná 500 íomhá a roghnú trí chéile le staidéar agus anailís a dhéanamh orthu.