Poetry Aloud - Tuairisc chun dáta faoin gComórtas Reacaireachta Filíochta

COMHGHAIRDEAS

 Bhí na babhtaí leathcheannais agus an babhta ceannais de Poetry Aloud ar siúl Dé Aoine, an 14 Eanáir.

Chuaigh ceithre dhalta is fiche tríd chuig an mbabhta ceannais ón dá bhabhta leathcheannais.

Bhí daltaí ó scoileanna ar fud na tíre sa bhabhta ceannais, agus dúirt gach duine acu dhá dhán os comhair lucht éisteachta spreagúil, léirthuisceanach.

Ba iad seo a leanas na buaiteoirí i ngach catagóir:

Buaiteoir Sinsearach agus Buaiteoir Foriomlán: Aoife Franklyn, Coláiste San Aindrias, Baile Átha Cliath

Meánleibhéal: Kiah Townsend, Meánscoil na Toirbhirte, Trá Lí, Co Chiarraí

Leibhéal Sóisearach: Shane McMahon, Coláiste Naomh Macartan, Muineachán.

Bronnadh duais don duine sa Dara hÁit i ngach catagóir freisin:

Leibhéal Sinsearach: Sionha Ní Chaisleán, Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala, Co Thiobraid Árann.

Meánleibhéal: Niamh Kennedy, Coláiste Pobail Sceirí, Co. Bhaile Átha Cliath.

Leibhéal Sóisearach: Fiontann Larney, Coláiste Muire, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6.

Ba mhaith linn tréaslú leo sin go léir a ghlac páirt agus leis na múinteoirí agus na tuismitheoirí a thug tacaíocht don chomórtas.

Táimid buíoch as cúnamh na lárionad aíochta agus gabhaimid buíochas libh go léir as an obair a rinne sibh le comórtas na bliana seo a reáchtáil.

Táimid buíoch as tacaíocht Ard-Mhúsaem na hÉireann a chuir an Seomra Criadóireachta ar fáil do cheann de bhabhtaí leathcheannais na bliana seo.

Páirt a Ghlacadh in Poetry Aloud - tuairimí dalta

Tugann Sam McGovern, a bhuaigh an leibhéal sinsearach agus a bhí ina Bhuaiteoir Foriomlán in 2008, comhairle do rannpháirtithe na bliana seo:

Taithí úr agus thaitneamhach amach is amach a bhí in Poetry Aloud, agus mholfainn é d’aon duine a bhfuil spéis aige/aici sa litríocht, sa teanga, sa drámaíocht nó sa óráidíocht phoiblí.

Dar liom féin, ba é an chuid den chomórtas ba mhó ar bhain mé taitneamh aisti ná atmaisféar uathúil na ndreas iad féin. Níl sé éasca a thuiscint gur féidir an-taitneamh a bhaint as díreach éisteacht leis an bhfilíocht, gan trácht ar í a rá os comhair lucht éisteachta tú féin. Imeacht sóisialta den scoth é freisin: tagann daltaí ó gach cearn den tír chun dul san iomaíocht, agus tuiscint éigin ag gach duine acu ar an bhfocal scríofa agus labhartha.

Mholfainn do dhaoine atá ag iarraidh páirt a ghlacadh ann a gcuid dánta a roghnú go stuama. Déan an rud a thaitníonn leat, bain leas as do chuid buanna agus ná bíodh drogall ort cabhair a lorg. Deirtear gurb é an chuid is éasca de jab an aisteora ná línte a fhoghlaim - bíonn sé fíor i gcás roinnt daoine, ach ní hionann gach duine. Cé nach aisteoireacht atá i gceist anseo per se, ceapaim go bhfuil cuid de na rialacha céanna i bhfeidhm: bíodh eolas agat ar an ábhar sula dtosaíonn tú á chur de ghlanmheabhair. Beidh do mhúinteoir Béarla sásta cabhrú leat leis na saothair a léirmhíniú. Creidim freisin gurb é an rud is tábhachtaí ná ligean don dán labhairt, mar tá sé níos tábhachtaí ná an cainteoir. Moltar go mbeadh tuiscint agat ar gach gné de do chuid saothar .i. sainmhínithe ar fhocail, tagairtí, méadracht srl. agus go ndéanfá ceangal pearsanta leo. Agus ar ndóigh, taithí a dhéanann máistreacht.

Scéal úr ag teacht isteach: Baineann Poetry Aloud dámhachtain mhór amach!

Tugadh ómós don chomórtas Poetry Aloud, a reáchtálann an Leabharlann i gcomhpháirt le hÉigse Éireann, ag searmanas mór le rá ag an British Library i Londain áit ar bronnadh Duais Litríochta David Cohen 2009 ar an bhfile Séamus Heaney as éacht saoil sa litríocht.

I dteannta leis an dámhachtain £40,000 a bhuachan, ainmníonn buaiteoir Dhuais Litríochta David Cohen an té a gheobhaidh an fhodhuais, Dámhachtain Clarissa Luard, ar fiú £12,500 í. Nuair a d’ainmnigh sé Poetry Aloud don dámhachtain, luaigh Séamus Heaney an bealach eisceachtúil a fhéachann an comórtas le ceiliúradh a dhéanamh ar labhairt na filíochta agus éisteacht léi chomh maith leis an ngné láidir Thuaidh/Theas a ghabhann leis an gcomórtas.

Ar ais chuig Iar-bhunoideachas.