Yeats: Saol agus Saothar WB Yeats

Tairgimid turais den taispeántas do mhic léinn iarbhunscoile. Maireann na turais thart ar 30 nóiméad go hiondúil agus ní bhíonn i láthair ach 15 mac léinn ag an am. Caithfidh ar a laghad múinteoir/duine fásta amháin a bheith i dteannta gach grúpa mac léinn. Tairgimid dhá thuras saincheaptha i láthair na huaire atá dírithe ar mhic léinn na hArdteistiméireachta.

Iarraimid go mbeadh roinnt eolais ag gach grúpa a thugann cuairt ar an taispeántas ar shaothar Yeats lena chinntiú go mbaineann siad tairbhe iomlán as an gcuairt. Beidh an fhoireann sásta gníomhaíochtaí réamhchuairte cuí a mholadh do mhúinteoirí.

Ní mór turais threoraithe a shocrú ar a laghad coicís roimh ré le ball d'fhoireann an taispeántais – glaoigh le do thoil ar (01) 603 0277 chun áirithint a dhéanamh.

Stair na hArdteistiméireachta

Is minic a thug WB Yeats léirmheas ar ócáidí a tharla go luath sa bhfichiú haois in Éirinn agus go deimhin féin bhí ról lárnach aige sna himeachtaí sin. Tugann Yeats: the life and works of William Butler Yeats peirspictíocht shainiúil ní hamháin ar an bhfile agus ar a shaothar ach freisin ar Éirinn le linn a shaoil. Is mar gheall air sin, agus mar gheall ar an gcur i láthair a dhéanann an taispeántas ar dhoiciméid thábhachtacha liteartha agus stairiúla, go bhfuil sé mar acmhainn luachmhar ag múinteoirí agus ag mic léinn staire na hArdteistiméireachta. Tá treoir leagtha amach thíos de phríomh-réimsí an churaclaim staire a ndéantar tagairt dóibh i dtaispeántas Yeats.

Ábhair Staidéir

Cuireann an taispeántas i láthair saothar WB Yeats i gcomhthéacs shaol agus tráth saoil an fhile agus, dá bhrí sin, tugann sé pointe rochtana sainiúil do mhic léinn ar roinnt de na príomh phearsantachtaí agus coincheapa a bhí lárnach d'ábhair a dó agus a trí den siollabas Éire sa Nua-Aois, Movements for Reform agus Sovereignty and Partition. I measc na ngnéithe a chlúdaítear tá Conradh na Gaeilge, an ghluaiseacht liteartha Angla-Éireannach, an tionchar a bhí ag an gCéad Chogadh Domhanda, Éirí Amach 1916, An Conradh agus an Cogadh Cathartha, Saorstát na hÉireann, agus féiniúlacht chultúrtha a chur chun cinn.

Gné thábhachtach den taispeántas ná go dtugtar deis do mhic léinn freisin imscrúdú a dhéanamh agus oibriú le bunfhoinsí stairiúla lena n-áirítear dréacht lámhscríbhinní agus clóscríbhinní agus dánta agus drámaí, litreacha, tuairiscí nuachtáin agus scripteanna. Chomh maith leis an spreagthacht a bhaineann le bunlámhscríbhinní a fheiceáil, tugann an taispeántas, tríd na suiteálacha 'iompaigh na leathanaigh' deis do mhic léinn príomhdhoiciméid ó bhailiúchán Yeats na Leabharlainne a iniúchadh, rud nach raibh ach scoláirí céime agus lucht acadúil amháin in ann a dhéanamh roimhe seo.

Cuirtear an taispeántas i láthair ranganna trí thuras treoraithe. Tá an turas leagtha amach leis an siollabas staire ar intinn; chomh maith le Yeats agus pearsantachtaí agus coincheapa oiriúnacha eile a chur in aithne do na mic léinn, spreagtar iad freisin chun smaoineamh ar an bpróiseas fiosrúcháin a bhaineann leis an taispeántas trí chéile.

Béarla na hArdteistiméireachta

Is acmhainn luachmhar é an taispeántas do mhúinteoirí agus do mhic léinn Béarla na hArdteistiméireachta de bhrí go gcuireann sé príomhthéacsanna i láthair. Chomh maith leis an spreagthacht a bhaineann le bunlámhscríbhinní a fheiceáil, tugann an taispeántas, tríd na suiteálacha 'iompaigh na leathanaigh' deis do mhic léinn príomhdhoiciméid ó bhailiúchán Yeats na Leabharlainne a iniúchadh, rud nach raibh ach scoláirí céime agus lucht acadúil in ann a dhéanamh roimhe seo. Tugann codanna eile den taispeántas, mar an máistir-rang teagaisc ar 'Sailing to Byzantium', tuairimí liteartha ar na dánta is tabhachtaí chomh maith le hanailís shonraithe ar a bhforbairt. 

Ar Ais chuig Iarbhunoideachas.