Staidéir Cháis Stairiúla

Rinneadh forbairt ar na sé staidéar cáis seo atá doiciméad bunaithe, i gcomhar leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM), mar gheall ar Staidéaracht bliana de chuid na Leabharlainne Náisiúnta chun ábhair acmhainní a fhorbairt chun tacú le múinteoirí i Siollabas athbhreithnithe Staire na hArdteistiméireachta. Rinne LNÉ agus an Chomhairle cómhaoiniú ar an staidéaracht. Ba é an Dr. Brian Kirby a rinne taighde ar na hábhair agus a scríobh iad agus fuair sé tacaíocht ó choiste stiúrtha ar a raibh ionadaithe as LNÉ, an Dr Noel Kissane agus an tUasal Gerry Lane, ionadaí as an CNCM, an tUasal John Dredge, agus an Dr Ciarán Brady as Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Éire sa Nua-Aois Luath
Ábhar 2: Éirí Amach agus Concas in aimsir Eilís in Éirinn, 1558-1603

Staidéir Cháisi Stair na hÉireann Uimh. 1


Staidéir Cháisi Stair na hÉireann Uimh. 2


Staidéir Cháisi Stair na hÉireann Uimh. 3


Éire sa Nua-Aois Dhéanach
Ábhar 2: Gluaiseachtaí ar son Athchóiriú Polaitiúil agus Sóisialta, 1870-1914

Staidéir Cháisi Stair na hÉireann Uimh. 4


Staidéir Cháisi Stair na hÉireann Uimh. 5


Staidéir Cháisi Stair na hÉireann Uimh. 6