Stair na hArdteistiméireachta - treoir um acmhainní do staidéar taighde

Dearadh an treoir seo chun daltaí Staire na hArdteistiméireachta a chur ar an eolas maidir leis na hacmhainní atá ar fáil dóibh i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Tá súil againn go mbeidh sí mar chuidiú do dhaltaí agus dá gcuid múinteoirí agus cuirimid fáilte roimh aon mholtaí maidir le conas a d'fhéadfaí an treoir a dhéanamh níos úsáidí fós. Seol aon mholtaí chuig Sarah Sheil le do thoil.

Íoslódáil an treoir um acmhainní thíos: