Bailiúcháin Mhóra Eile

Bailiúchán Brocas

‘A woman and child on a mountain road,’ curtha i leith Henry Brocas Mór. PD 2087 TX71‘A woman and child on a mountain road,’ curtha i leith Henry Brocas Mór. PD 2087 TX71

Tá níos mó ná 2,000 prionta, líníocht agus pictiúr uiscedhatha ann ina léirítear saothar seisear ball de mhuintir Brocas, arbh ealaíontóirí i mBaile Átha Cliath iad. Ag clúdach na tréimhse idir ca. 1754 agus ca. 1873, soláthraíonn sé amharcthaifead d'Éirinn sa 19ú haois, agus é saibhir go háirithe ó thaobh scigléiriú sóisialta, léirithe de shaol sóisialta na cathrach agus na tuaithe, den talmhaíocht agus den dinnseanchas. Áirítear leis sraith ainmniúil de dhá amharc déag ar Bhaile Átha Cliath le Samuel, arna ghreanadh lena dheartháir Henry Beag idir na blianta 1818 agus 1829, agus freisin go leor greantaí téatair agus portráide le Henry Mór a nochtadh i bhfoilseacháin mhóra le rá na linne.

Bailiúchán Joseph Holloway

‘Lennox Robinson,’ le Tom Lalor. PD 2159 TX 12‘Lennox Robinson,’ le Tom Lalor. PD 2159 TX 12

Tá níos mó ná 500 bunlíníocht agus bunchartún ann a bhaineann le saol liteartha agus téatair na hÉireann i rith an chéad leath den fhichiú haois, agus áirítear leis saothair le healaíontóirí ar nós Grace Gifford Plunkett, Frank Leah agus Philip Naviasky. Tá na scríbhneoirí W.B. Yeats, George Bernard Shaw agus Lennox Robinson ina measc siúd a léiríodh, chomh maith le haisteoirí, ban-aisteoirí agus léiritheoirí comhaimseartha, lena n-áirítear na deirfiúracha Máire O'Neill (Molly Allgood) agus Sara Allgood agus na deartháireacha Frank agus William G. Fay. Ba é Holloway an bun-ailtire d'Amharclann na Mainistreach agus tá a phleananna agus líníochtaí i measc an bhailiúcháin freisin. Thug an dialannaí agus an bailitheoir Joseph Holloway (1861-1944) a bhailiúchán ar láimh don Leabharlann sa bhliain 1944.

Bailiúchán Norah McGuinness

Bundearadh le Norah McGuinness do shaothar WB Yeats’ ‘Stories of Red Hanrahan and The Secret Rose’ PDBundearadh le Norah McGuinness do shaothar WB Yeats’ ‘Stories of Red Hanrahan and The Secret Rose’ PD

Sa bhailiúchán cuimsitheach seo tá leabhair, tréimhseacháin, gearrshaolta, comhfhreagras, dialanna, grianghraif, plátaí, priontaí agus líníochtaí leis an bpéintéir, dearthóir agus maisitheoir Norah McGuinness (1901 - 1980).

Áirítear leis go leor bunléaráidí agus bundearaí i gcomhair leabhar, tréimhseachán agus gearrshaolta.


Ba í Rhoda McGuinness a thug an bailiúchán ar láimh don Leabharlann sa bhliain 1994.
Bailiúchán na ‘Ship Pictures’ le Murrogh V. O’Brien

Sonraí ó PD 4375 TX (A600).jpgSonraí ó PD 4375 TX (A600).jpg

Tá timpeall ar 900 leathán sa bhailiúchán, agus roinnt longa in aghaidh an leatháin. Amharcthaifead uathúil is ea é ar loingseoireacht i gcaladh Fhainge thar tréimhse 30 bliain. Tar éis gairmréim clúiteach mar Stiúrthóir le Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann agus, níos déanaí, mar Stiúrthóir Bainistíochta ar Tara Exploration and Development, chuaigh Murrogh O’Brien ar scor chuig a bhaile ar Oileán Fhainge, Co. Luimnigh. I 1971, ar mholadh dhuine dá chuid iníonacha, thosaigh sé ag déanamh líníochtaí de na longa a chuir isteach i gcaladh Fhainge. Líníodh na híomhánna uile ar scála 1:900 (75 troigh: 1 orlach) agus rinneadh iad a uiscedhathú de láimh. Chomh maith leis na longa a líniú, rinne sé taifead ar lasta, bhunáitíocht agus chinn scríbe na long. Soláthraíonn líníochtaí eile taifid ar chuairteanna rialta ar Fhainge le Cabhlach na hÉireann, árthaí Shoilse na hÉireann agus Asgard II, agus soláthraíonn siad taifid freisin ar gheallta bád náisiúnta agus ar chuairteanna luamh eachtrach. Ba í a bhean chéile, Suzanne, agus ceathrar páiste na lánúine a bhronn an bailiúchán ar an Leabharlann ar son an Uasail O’Brien in 2008.


Ar ais chuig Bailiúcháin.

 
Dearadh síleála le Michael Stapleton (AD 2255).
Dearadh síleála le Michael Stapleton (AD 2255).
Naisc Thapa