Bailiúchán Lawrence

Cuimsíonn Bailiúchán Lawrence thart ar 40,000 claonchló plátaí gloine ó 1870-1914. Is ar bhonn tráchtála a rinneadh na híomhánna agus tá pictiúir iontu den tréimhse sin ar fud na hÉireann ar fad. Ba é Robert French, príomhghrianghrafadóir mhuintir Lawrence, a thóg formhór na n-íomhánna faoin spéir.

Cé Eden, Baile Átha Cliath ca. 1890 (Tag.: LROY3114).Cé Eden, Baile Átha Cliath ca. 1890 (Tag.: LROY3114).


Tá innéacs don bhailiúchán ar fáil sna seomraí léitheoireachta agus tá bunachar sonraí inchuardaithe ar fáil ar líne. Is féidir go leor íomhánna a fheiceáil ar mhicreascannán go fóill. Níl cuid den bhailiúchán, an tSraith Nua, ar mhicreascannán ach tá innéacs cuimsitheach den chuid sin den bhailiúchán ar fáil. Tá rogha íomhánna as gach contae curtha i gcatalóg ar Chatalóg ar Líne na Leabharlainne agus gabhann íomhánna scanta de na grianghraif leo sin. Is féidir cuardach a dhéanamh ar íomhánna a cuireadh i gcatalóg ag baint úsáide as eochairfhocail ábhair mar 'díshealbhuithe', 'aontaí' agus 'margaí'.

Grianghraif Dhigiteacha

Rinneadh bailiúchán iomlán Lawrence Royal agus Cabinet (19,331 pláta) a dhigitiú agus is féidir féachaint orthu sa Chatalóg Ar Líne.

Bailiúchán Eblana

Is réamhtheachtaí é an luathbhailiúchán seo de 3,000 pláta gloine do Bhailiúchán Lawrence agus d'úsáid stiúideonna Lawrence go leor de na híomhánna ina dhiaidh sin. Tá an bunchatalóg ar chárta cóipeáilte agus ar fáil anois sa Seomra Léitheoireachta.

Ar ais chuig Bailiúcháin Ghrianghrafadóireachta.
 
Díshealbhú, Maigh Sheasta, Co.an Chláir, ca. 1886-1890 (LROY 1767).
Díshealbhú, Maigh Sheasta, Co.an Chláir, ca. 1886-1890 (LROY 1767).
Naisc Thapa