Ag cuimhneamh ar FX Martin

Dé Máirt 1 Meitheamh - Dé Máirt 31 Lúnasa

Fuair Leabharlann Náisiúnta na hÉireann páipéir phearsanta an Ollaimh Oirmhinnigh FX Martin, nach maireann, le déanaí. Staraí agus eaglaiseach céimiúil ab ea an tOllamh Martin, agus bhí sé ina Chathaoirleach ar Friends of Medieval Dublin freisin. Bhí sé chun tosaigh freisin san fheachtas chun an láithreán seandálaíochta ag Cé na Coille a shábháil go déanach sna 1970í agus go luath sna 1980í.

An tOllamh Oirmhinneach FX Martin, nach maireannAn tOllamh Oirmhinneach FX Martin, nach maireann

Leis an sealbhú nua seo a cheiliúradh, cuirfear roinnt ábhar ó fheachtas Ché na Coille ar taispeáint i bPríomh-Halla na Leabharlainne ar feadh tréimhse 12 seachtaine, ag tosú an 1 Meitheamh 2010. Trí dhoiciméid agus ghrianghraif chomhaimseartha, insíonn an taispeántas scéal an fheachtais ‘Save Wood Quay’, idir urghairí ón Ard-Chúirt, mórshiúlta agóide, agus áitiú an láithreáin ag muintir an fheachtais ar feadh 20 lá i Meitheamh 1979 (ar ar tugadh ‘Operation Sitric’). I measc na nithe a bheidh le feiceáil sa taispeántas seo, tá fógráin d’imeachtaí ar son Ché na Coille, póstaeir agus preaseisiúintí do na hagóidí sráide i 1978 agus 1979, bileoga achainí, ábhar a bhaineann leis an áitiú láithreáin, agus litreacha tacaíochta ó dhaoine cáiliúla ó Éirinn agus thar lear. Ina theannta sin, tá cóip de leabhar na gcuairteoirí chuig Cé na Coille ó Mheitheamh 1979 le feiceáil freisin, chomh maith le píosaí ón teilifís ar an mórshiúl agóide i 1978 agus ar an aitheasc a thug an Seanadóir Mary Robinson, mar a bhí ag an am.

Comhartha Fhiach Dubh na Lochlannach a úsáideadh ar Mheirge an Fheachtais ‘Save Wood Quay’Comhartha Fhiach Dubh na Lochlannach a úsáideadh ar Mheirge an Fheachtais ‘Save Wood Quay’

Ar ais chuig Taispeántais Reatha