Bloghanna Ó Shaol Giotaithe

2 Iúil - 2 Lúnasa 2010

An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill

I mBloghanna ó Shaol Giotaithe cuirtear saothar triúr ealaíontóirí i láthair a chuardaíonn cartlanna nuachtán, leabharlanna pictiúr, litríocht na fógraíochta corparáidí agus gearrshaolta clóbhuailte le hábhar bunaidh a fháil chun a gcuid físe den saol a chruthú. Is dóigh leis na healaíontóirí (Peter Kennard, Cat Phillipps and Seán Hillen) go bhfuil na híomhánna cartlainne sin éagobhsaí iontu féin agus gur féidir iad a ionramháil chun bríonna nua a chruthú.

Foilseofar nuachtán mórbhileoige a ghabhfaidh leis an taispeántas, agus beidh ionchur ag John Berger, Mic Moroney, John Slyce agus Doireann Wallace ann.

Féach ar ár bpreaseisiúint le tuilleadh eolais a fháil:

Tabhair cuairt ar an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

Ar ais chuig Taispeántais Reatha