Strangers to Citizens: the Irish in Europe, 1600-1800

2/3 Sráid Chill Dara
D’oscail an taispeántas an 12 Deireadh Fómhair 2007; deireadh leis an 17 Deireadh Fómhair 2009

Thosaigh na hÉireannaigh ag dul ar imirce go dtí Mór-Roinn na hEorpa tar éis na gcogaí ag deireadh an 16ú haois, agus lean an patrún sin ar aghaidh ar feadh dhá chéad bliain. Bhí saighdiúirí, mic léinn, sagairt, gairmithe, agus ceannaithe i measc an iliomad mílte a chuaigh ar imirce chun na Spáinne, na Fraince, na hIodáile, na hÍsiltíre, na Rúise, agus na Sualainne agus chun áiteanna eile nach iad. Chruthaigh na himircigh pobail dóibh féin in imeacht na mblianta, agus comhtháthaíodh iad isteach ina n-óst-shochaithe faoi dheireadh thiar.

Insítear a scéal sa taispeántas seo.

Tá an Leabharlann Náisiúnta tar éis íomhánna a thiomsú, agus fíor-áilleacht ag baint le go leor díobh, as iarsmalanna, áiléir agus cartlanna ar fud na hEorpa. Tá seoda bunúsacha ar taispeáint freisin, ina measc an bhun-lámhscríbhinn lómhar ó dhialann Thaidhg Uí Chianáin maidir le hImeacht na nIarlaí.

Is ag Oifig Ginealais na Leabharlainne atá ceann de na bailiúcháin is saibhre ar domhan de ghinealais agus d'armais a bhaineann leis na hÉireannaigh a chuaigh ar imirce chun na hEorpa sa 17ú haois agus san 18ú haois, agus is féidir leis na cuairteoirí rogha díobh a thaiscéaladh, in éineacht le roinnt de na leabhair Ghaeilge ba luaithe dá raibh ann, a thagann ó stoc na Leabharlainne Náisiúnta freisin. Áirítear leis na leabhair a scríobhadh agus a cuireadh i gcló i bhforais Éireannacha ar an mór-roinn cinn ón 17ú haois a cuireadh i gcló ag an gclóphreas Gaelach ag an nGaelcholáiste sa Lobháin.

An taispeántas Strangers to CitizensAn taispeántas Strangers to Citizens

D'fhág daoine Éire ar go leor cúiseanna éagsúla gan áireamh. B'éigean dóibh tarraingt ar a gcuid acmhainní go léir le maireachtáil agus le bheith rathúil i dtimpeallachtaí coimhthíocha, ar nós mar a rinne gach imirceach ar fud na cruinne leis na cianta. Ba mhór an t-éacht a rinne siad, pobal 'coimhthíoch' ag fáil stádais 'taobh istigh' ar an Mór-Roinn agus sna coilíneachtaí Spáinneacha, Francacha agus Ísiltíreacha faoi lár an ochtú haois déag. Tugann an sampla a thugann siad le tuiscint gur cuid bhuan de staid an duine í an imirce i ndáiríre, seachas rud eisceachtúil sealadach. Tá an imirce gan staonadh agus leanann sí ar aghaidh sa lá atá inniu ann agus imircigh eachtracha ag triall ar Éirinn, á mbrú agus á dtarraingt ag éagsúlacht fórsaí.

Is comóradh é an taispeántas ar 400 bliain ó Imeacht na nIarlaí, agus insíonn sé scéal nach bhfuil mórán cur amach air, scéal mealltach go deimhin.

Íomhá Dhomhnall Cam Uí Shúilleabháin Béarra le caoinchead ó Choláiste Naomh Pádraig, Maigh Nuad.

Reáchtálfar turais threoraithe ar an taispeántas gach Luan ag 2.30 i.n.

Eolas faoin Taispeántas & Áirithintí Turais: Teil: 01 603 0277 / Ríomhphost: stc@nli.ie

Tá saorchead isteach chuig an taispeántas.


Ar ais chuig
Taispeántais Reatha.