Taispeántais Reatha

Tá spás taispeántais tiomnaithe ag an Leabharlann Náisiúnta ina príomhfhoirgnimh ar Shráid Chill Dara agus sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill. Chomh maith leis na mórthaispeántais atá ar taispeáint sna limistéir sin, cuireann an Leabharlann taispeántais níos lú ar bun i gcodanna eile dá cuid foirgneamh go minic. Tá liosta thíos de na taispeántais atá ar bun i láthair na huaire i bhfoirgnimh na Leabharlainne Náisiúnta.


Taispeántas ó Chéimithe BA sa Ghrianghrafadóireacht in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
An Leabharlann Náisiúnta mar óstach ar Thaispeántas ó Chéimithe BA sa Ghrianghrafadóireacht in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats
An Príomhfhoirgneamh, Sráid Chill Dara: 25 Bealtaine 2006 -

Léargas ar do Leabharlann Náisiúnta
Lámhscríbhinní meánaoiseacha, litreacha ón bhfronta agus “seoda a chaith daoine uathu".

Tall Tales & Deadly Drawings: Scéalta do Bhuachaillí & do Chailíní ag LNÉ
Buneolas faoinár mbailiúcháin shaibhre leabhar do leanaí agus léaráidí leabhar

An Leabharlann Náisiúnta: 120 bliain ar Shráid Chill Dara
Déan ceiliúradh ar 120 bliain dár bhfoirgneamh stairiúil

Bloghanna Ó Shaol Giotaithe
2 Iúil - 2 Lúnasa ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

Ag cuimhneamh ar FX Martin
Príomhfhoirgneamh na Leabharlainne: 1 Meitheamh 2010 - 31 Lúnasa 2010

The Picture of Dorian Gray
Taispeántas d’eagráin stairiúla agus neamhghnácha de ‘The Picture of Dorian Gray’ le Wilde.

Discover Lifelines: litreacha ó dhaoine cáiliúla maidir leis na dánta is fearr leo
Ag comóradh 25 bliain den tionscadal Lifelines.

Finné ar Chogadh: Cogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathartha trí lionsa WD Hogan
Taispeántas sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta. Eanáir - 24 Bealtaine 2010.