Bailiúchán Éireannach

Bhí an Leabharlann ar cheann de na chéad leabharlanna a chuir Córas Aicmiúcháin Dewey i bhfeidhm. Is dhá sheicheamh ar leithligh arna n-aicmiú de réir uimhir Dewey atá sa phríomhchuid de bhailiúchán na leabhar clóbhuailte a catalógaíodh roimh an mbliain 2001. Áirítear leis an mBailiúchán Éireannach freisin (leis an réimír Ir) an seicheamh d'imleabhair cheangailte de phaimfléidí (leis an réimír P) atá stóráilte i bpríomhfhoirgneamh na leabharlainne. Bailiúchán cuimsitheach is ea é de leabhair le húdair Éireannacha i dtaca le gach ábhar, agus leabhair um ábhair Éireannacha, arna bhfoilsiú in Éirinn agus thar lear anuas go dtí an bhliain 2000.

Cuirtear gach leabhar a chatalógaítear ó shin i leith (seachas leabhair thagartha agus iad siúd do na Bailiúcháin Speisialta) le bailiúchán leanúnach singil, le seicheamh uimhriúcháin éagsúil. Tá trí ghné anseo - digit a tháscann bliain an chatalógaithe; litir (A nó B de ghnáth) a tháscann méid na míre; agus uimhir reatha (sheicheamhach). Tá an uimhir 1 A 1 ag an gcéad leabhar sa seicheamh úr dá réir. Tá an seicheamh seo go léir stóráilte i bpríomhfhoirgneamh na leabharlainne.

Ar ais go dtí Bailiúcháin Leabhar.