Bailiúchán Joly

Bhronn an Dr. Jaspar Robert a leabharlann ar an RDS thiar sa bhliain 1863 ar an gcuntar "if … a public library should be established in Dublin under the authority of Parliament … analogous to the library of the British Museum in London … it shall be lawful for the said Society to transfer the collection to the trustees of such public library". Aistríodh Bailiúchán Joly dá réir chuig Leabharlann Náisiúnta na hÉireann nuair a bunaíodh í thiar sa bhliain 1877. Ba bhailitheoir grinn léirsteanach é an Dr Joly agus bhí a leabharlann 25,000 imleabhar lán d'ábhar Éireannach, lenar áiríodh leabhair agus paimfléid uathúla, léarscáileanna, ceol, portráidí, priontaí agus líníochtaí topagrafacha, agus roinnt lámhscríbhinní tábhachtacha. I measc a leabhar bhí na chéad eagráin de shaothair go leor údar Éireannach ón seachtú haois déag, roinnt ioncúnabal, saothair Fhrancacha ó linn Napoleon agus os cionn 700 imleabhar den bhileog cheoil.

Ar ais go dtí Bailiúcháin Leabhar.