An Bord

Ar an 22 Meán Fómhair 2010 d’fhógair Mary Hanafin T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, go bhfuil Bord nua Stiúrthóirí ceaptha do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Is iad seo a leanas na stiúrthóirí a cheap an tAire:

An tUasal David Harvey Cathaoirleach
Príomhfheidhmeannach City Channel Ltd, Éire Tá sé ina chathaoirleach ar eagraíocht náisiúnta Fhéile Lá ‘le Pádraig, agus ceapadh é ina chathaoirleach le déanaí ar Dublin Contemporary 2011.

An tOllamh Diarmaid Ferriter
údar, staraí agus léachtóir ollscoile, Ollamh le Nua-Stair na hÉireann in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.

An Dr Marian Fitzgibbon
Ceann Scoil na nDaonnachtaí in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain.

An tUasal Brian Halpin – FCCA.
Iar-Ard-Stiúrthóir agus Rúnaí Bhanc Ceannais na hÉireann.

An tUasal Patrick McMahon
Leabharlannaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe, iar-Uachtarán ar Chumann Leabharlann na hÉireann.

An tUasal Carol Maddock
Córais Faisnéise, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Ainmnithe ag baill foirne na Leabharlainne Náisiúnta.

An tUasal Des Marnane
Staraí, scríbhneoir agus múinteoir. Rúnaí Oinigh Tipperary Historical Society.

An tUasal Susan Phillips
Léachtóir a bhfuil baint aici le gnóthaí pobail agus tuaithe. Ainmní agus Comhalta Comhairle de chuid Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath.

An tUasal Pat Quinn
Múinteoir meánscoile ag múineadh Béarla agus Stair.

An tUasal Paul Rellis
Stiúrthóir Bainistíochta Microsoft Ireland.

An tUasal H. Paul Shovlin
Stiúrthóir cuideachta, comhairleoir gnó. Ainmní agus Comhalta Comhairle de chuid Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath.

An tOllamh Robert Spoo
Tá Robert Spoo ina bhall den dámh ag an University of Tulsa College of Law. Tá dochtúireacht sa dlí aige ó Ollscoil Yale, agus Ph.D sa Bhéarla ó Ollscoil Princeton. Tá saineolas faoi leith aige i gcúrsaí cóipchirt, trádmharcanna agus maoine intleachtúla.

Preaseisiúint na Roinne Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt: Minister Hanafin announces new Board for National Library of Ireland

Sonraí an tSeomra Léitheoireachta
Sonraí an tSeomra Léitheoireachta
Naisc Thapa