Foghlaim ar feadh an tSaoil

Cúrsa Oideachais Aosaigh COBÁC: W.B. Yeats ag an Leabharlann Náisiúnta
Gerard Dineen, Léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha CliathGerard Dineen, Léachtóir sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Déanfaidh an cúrsa ocht seachtaine seo, arna óstáil ag an Leabharlann Náisiúnta, iniúchadh ar shaol agus ar shaothar William Butler Yeats, duine de mhór-fhilí an fichiú haois.

Beidh an cúrsa ar siúl ag an am céanna le taispeántas Yeats, agus áireofar leis léachtaí, seimineáir agus scannáin. 

Scrúdófar na topaicí seo a leanas: an grá; Maud Gonne; leanaí Yeats; Byzantium agus Robert Gregory trí dhíriú den chuid is mó ar fhilíocht Yeats. Leagfar béim faoi leith ar dhánta faoi leith a scríobh Yeats i ndeich mbliana deireanacha a shaoil.

Déan teagmháil le Rannóg Oideachais Aosaigh Coláiste Ollscoile BÁC chun gach eolas faoi áirithintí a fháil.