Bunoideachas

D'oibrigh an Leabharlann Náisiúnta in éineacht leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna (an Clár Tacaíochta don Bhunchuraclam a tugadh air roimhe sin) chun clár bunscoile a fhorbairt a chuimsíonn turais agus ceardlanna a ghabhann leis an mórthaispeántas, Yeats: The Life and Works of William Butler Yeats.

Turas/ceardlann a chur in áirithe

Is trí choinne amháin a dhéantar na turais agus na ceardlanna agus ní mór iad a dhearbhú i scríbhinn. Chun turas treoraithe den taispeántas agus/nó ceardlann a chur in áirithe, seol ríomhtheachtaireacht chuig an rannóg oideachais agus for-rochtana. Tabhair faoi deara go gcaithfear áirithintí a shocrú 3 seachtaine ar a laghad roimh chuairt.

Turas timpeall an taispeántais (45 nóiméad; uaslíon 15 dalta in aghaidh an turais)

Cuirtear WB Yeats in aithne do ranganna bunscoile sa turas gearr seo, agus faightear amach faoina chuid cairde, a theaghlach agus na rudaí a raibh suim aige iontu chomh maith le roinnt den fhilíocht is cáiliúla a bhí aige. I measc bhuaicphointí an turais áirítear: lámhscríbhinn den chéad dán a scríobh Yeats, a scríobh sé nuair a bhí sé seacht mbliana déag d'aois; lámhscríbhinní de 'The Lake Isle of Innisfree' agus 'He Wishes for the Cloths of Heaven'; claíomh Seapánach a thug duine dá lucht leanúna dó; litir ó Yeats chuig a mhac óg; agus an snoiteán lapis lazuli aoibhinn a tugadh do Yeats nuair a bhí sé seachtó bliain d’aois.

Roimh do chuairt:

Tá roinnt moltaí sa bhileog eolais réamhchuairte thíos; moltar go láidir ullmhú don chuairt roimh ré. Bímid sásta i gcónaí turais a shaincheapadh chun gnéithe a chur san áireamh a chlúdaigh an rang agus iad ag ullmhú dá gcuairt!

Molaimid freisin go dtugann tú cuairt ar láithreán gréasáin thaispeántas Yeats roimh do chuairt. Táthar tar éis na hacmhainní seo a leanas a dhearadh chun cuidiú leat do rang a stiúradh trína chuairt fhíorúil:

D’fhéadfadh sé gur mhaith le múinteoirí an ceacht seo thíos a dhéanamh lena rang sula dtugann siad cuairt orainn.

Is féidir le ranganna an láithreán gréasáin a úsáid freisin chun a dturas féin ar an taispeántas a dhearadh ag baint úsáide as an léarscáil thíos:

Ceardlanna (45 nóiméad; uaslíon 15 dalta)

Tairgimid freisin, faoi réir na hinfhaighteachta, roinnt ceardlann mar chomhlánú leis an turas treoraithe timpeall an taispeántais:

The Lake Isle of Innisfree

The Lake Isle of InnisfreeThe Lake Isle of Innisfree

Oiriúnach do rang 3 agus ranganna níos airde. Díríonn an cheardlann teanga agus ealaíne seo ar an íomháineachas saibhir i ndán cáiliúil Yeats, 'The Lake Isle of Innisfree'. Éisteann rannpháirtithe le taifead de WB Yeats ag aithris an dáin agus freagraíonn siad dó trí ealaín, ag tabhairt íomhá den oileán mar a shamhlaíonn siad é.

Ceardlann Bleachtairí Leabharlainne

Oiriúnach do ranganna 4, 5 agus 6. Is í aidhm na ceardlainne seo obair an staraí agus bunábhar foinse agus ábhar tánaisteach foinse a thaispeáint do ranganna. Oibríonn leanaí i ngrúpaí chun eolas maidir le WB Yeats a mheas ag úsáid ábhair mhacasamhla ón taispeántas, lena n-áirítear a phasanna agus a thuairisc scoile ón mbliain 1877.

Ceardlann Leabharshuaitheantais

Leabharshuaitheantas George YeatsLeabharshuaitheantas George Yeats

Oiriúnach do rang 5 agus 6. Breathnaíonn an cheardlann staire agus ealaíne seo ar stair an leabharshuaitheantais ag baint úsáide as samplaí ó bhailiúcháin na Leabharlainne (lena n-áirítear leabharshuaitheantais WB agus George Yeats, atá sa taispeántas). Déanann na grúpaí a gcuid scileanna staire a chleachtadh agus iad ag scrúdú roinnt bun-leabharshuaitheantas chun an oiread is féidir leo a fháil amach faoi na daoine lena mbaineann na leabharshuaitheantais. Ar deireadh, bíonn deis ag rannpháirtithe a leabharshuaitheantas uathúil féin a chruthú le cur isteach i gclúdach an leabhair is fearr leo.

Tráthchlár samplach do chuairt:

                  10.00 - 10.45 r.n.10.45 r.n. - 11.30 r.n.
Grúpa A (15 dalta)TurasCeardlann
Grúpa B (15 dalta)CeardlannTuras

Tar éis do chuairte:

Tá roinnt gníomhaíochtaí iarchuairte sainfhorbartha mar thacaíocht don fhoghlaim a rinneadh sa taispeántas agus sna ceardlanna: