An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta

Aistríodh Seirbhís Tagartha Grianghrafadóireachta na Leabharlainne Náisiúnta ón gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta go príomhfhoirgneamh na Leabharlainne ar Shráid Chill Dara ón Luain 13 Nollaig 2010 i leith. Níl an seomra léitheoireachta ar fáil a thuilleadh i mBarra an Teampaill ach cuirtear clár taispeántas bunaithe ar bhailiúcháin ghrianghrafadóireachta na Leabharlainne ar fáil go rialta san ionad Taispeántas.

An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta
Cearnóg Theach an Tionóil
Barra an Teampaill
Baile Átha Cliath 2

Tá bailiúcháin ghrianghrafadóireachta de chuid Leabharlann Náisiúnta na hÉireann á n-athlonnú chuig áis stórála nua i gCoimpléasc na Leabharlainne i Sráid Chill Dara. Beidh an tseirbhís tagartha Ghrianghrafadóireachta ar fáil sa Phríomhsheomra Léitheoireachta áit a mbeidh roinnt innéacsanna Grianghrafadóireachta agus cóipeanna ionaid ar fáil. Is féidir dul i dteagmháil le baill foirne sa Rannóg Ghrianghrafadóireachta le ríomhphost ag npaoffice@nli.ie.

Féach Uaireanta Oscailte nó déan Turas Ar Líne de halla tosaigh agus spás taispeántais na Cartlainne.

An Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta
An Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta
Naisc Thapa