An Fhoireann Bhainistíochta

Fiona RossFiona Ross

Is í
Fiona Ross atá i gceannas ar fhoireann bhainistíochta na Leabharlainne Náisiúnta agus muid ag baint ár spriocanna amach:
An taifead doiciméadach agus intleachtach ar shaol na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar fáil agus cur le rochtain a sholáthar ar an lear mór d’eolas taifeadta atá againn.Kevin BrowneKevin BrowneTá Kevin Browne freagrach as oibríochtaí na deisce eolais agus an tseomra léitheoireachta, as seirbhísí lena n-áirítear seirbhísí athghrafaice agus siopa agus caifé na Leabharlainne, agus as comhordú stórála leanúnach.

Colette Byrne i gceannas ar an bhfoireann Riaracháin, agus tá sí freagrach as Acmhainní Daonna, Airgeadas, Forbairt Chorparáideach, Foirgnimh agus Sláinte agus Sábháilteacht.

Catherine FahyCatherine FahyCatherine Fahy freagrach as tionscadail taighde agus chomhoibritheacha a fhorbairt, tá sí i gceannas ar an bhfoireann bhuanchoimeádta/chaomhantais, agus déanann sí maoirseacht ar phleanáil stórála.
Denise KennedyDenise KennedyDenise Kennedy i gceannas ar an bhfoireann Acmhainní Daonna, agus tá sí freagrach as an mbeartas Acmhainní Daonna agus as pleanáil agus forbairt oibríochtaí.

Katherine McSharryKatherine McSharryKatherine McSharryi gceannas ar an bhfoireann atá freagrach as Taispeántais, Foghlaim, For-rochtain agus Imeachtaí, Margaíocht & Cumarsáid, an Láithreán Gréasáin agus forbairt meán nua, agus Tiomsú Airgid.

Mary NevilleMary NevilleMary Neville i gceannas ar Rannóg Airgeadais na Leabharlainne, agus tá sí freagrach as pleanáil airgeadais, tuairisciú bainistíochta, rialú airgeadais ó lá go lá agus as cinntiú go ndéantar monatóireacht agus riarachán mar is cuí ar chúrsaí airgeadais.Colette O'FlahertyColette O'Flaherty

Is í

Colette O'Flaherty Príomh-Aralt na hÉireann, agus tá sí i gceannas ar Rannóg Lámhscríbhinní na Leabharlainne.


Geraldine WilsonGeraldine Wilson

Is í

Geraldine Wilson an ceannasaí Córais Faisnéise, agus tá sí freagrach as straitéis Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide na Leabharlainne a sheachadadh, agus as seirbhísí teicniúla/Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide a fhorbairt.

An Príomhfhoirgneamh, Seomra Léitheoireachta
An Príomhfhoirgneamh, Seomra Léitheoireachta
Naisc Thapa