Nuacht ón Leabharlann Náisiúnta

Léigh ár nuacht úrnua go léir anseo

Comhoibríonn LNÉ le Coláiste na Tríonóide i dTionscadal Cultúrtha ar Leith (21/10/2010)
Ceapadh an Dr Catherine Morris mar Chomhordaitheoir Cultúrtha Leabharlann Náisiúnta na hÉireann/Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

An líon iontrálacha is mó riamh faighte ar chomórtas Poetry Aloud: Lárionaid Réigiúnacha fógartha (12/10/2010)
Tá breis agus 1300 dalta ag glacadh páirte i Poetry Aloud

Déanann an Leabharlann Náisiúnta ceiliúradh ar Open House Dublin 2010 (8/10/2010)
Turais ar an Leabharlann Náisiúnta le haghaidh Open House Dublin 2010

Cuireann an Leabharlann Náisiúnta fáilte roimh an taispeántas ar líne ‘Reading Europe’ (30/9/2010)
Cuireann an Leabharlann Náisiúnta fáilte roimh an taispeántas ar líne ‘Reading Europe’

Fógraíonn an tAire Hanafin Bord nua i gcomhair Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (22/9/2010)
Ar an 22 Meán Fómhair 2010 d’fhógair Mary Hanafin T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, go bhfuil Bord nua Stiúrthóirí ceaptha do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Táthar ag glacadh le hiontrálacha anois le haghaidh POETRY ALOUD 2010 (22/9/2010)
Táthar ag glacadh le hiontrálacha anois le haghaidh Poetry Aloud 2010

Tá an Leabharlann Náisiúnta ag ceiliúradh 120 bliain san fhoirgneamh ar Shráid Chill Dara (30/8/2010)
Tá foirgneamh suaitheanta na Leabharlainne Náisiúnta ar oscailt le 120 bliain.

Grianghraif ar líne na Leabharlainne Náisiúnta faoi chaibidil ar Nationwide ar RTÉ (30/8/2010)
34,000 grianghraf faoi chaibidil ar Nationwide ar RTÉ

Taispeántas nua grianghraf (27/8/2010)
Power and Privilege: photographs of the Big House in Ireland 1858-1922 ar taispeáint anois

Pas loinge ón 17ú haois bronnta ar an Leabharlann Náisiúnta (5/8/2010)
Pas sínithe ag Samuel Pepys agus ag Rí Séamas II bronnta ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann