Musical Treasures from the National Library - an Chéad Chur i Láthair ar Domhan

Cuireann sé an-áthas orainn Musical Treasures from the National Library a chur i láthair, i gcomhpháirt le hArdscoil Cheoil agus Drámaíochta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Ionad na Meán Digiteach Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Heritage Music Productions Ltd. Beidh ceol ónár mbailiúcháin á sheinm den chéad uair ar domhan in Amharclann Gleeon, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Sráid Chaoimhín, Baile Átha Cliath 8, Dé hAoine 26 Samhain 2010 ag 7.30 i.n.

Tugann an ócáid aitheantas chomh maith do sheoladh Chartlann Náisiúnta na gCumadóirí Éireannacha (www.naic.ie) ar a bhfuil bailiúchán fréamhshamhla i bhfoirm dhigiteach de cheol pianó stairiúil, agus beidh léiriú beo na bpíosaí ceoil ón gcartlann le feiceáil ar an suíomh sin.

Níl aon chostas ar na ticéid don ócáid, ach ní mór áiteanna a chur in áirithe trí ghlaoch ar 01-6030200 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig booking@nli.ie

Fuair an Chartlann agus an cur i láthair tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt le Deontas Teicneolaíochta Cultúrtha.